Hvorfor Mor Teresa brukte så mye tid i bønn

 Hvorfor Mor Teresa brukte så mye tid i bønn

 

Tore Laugerud (2021) skriver:

 

"Det fortelles om Mor Teresa at hun en gang fikk spørsmål om hvorfor hun brukte så mye tid til bønn. Hun svarte med et motspørsmål:

-Tror du at jeg kan praktisere nestekjærlighet uten å be Jesus hver dag om å fylle hjertet mitt med hans kjærlighet?

Han som spurte ble oppfordret til å lese evangeliet nøye.

-Da vil du se at til og med Jesus ofret nestekjærligheten til bønnen. Vet du hvorfor? For å lære oss at uten Gud er vi for fattige til å hjelpe de fattige (Laugerud, 2021, s. 209)."

 

Kilde: Laugerud, Tore. (2021). Guds skjulte stemme. Oslo: Verbum.