Sitat av Albert Einstein

 Sitat av Albert Einstein

 

 Den store fysikeren Albert Einstein (1879-1955) siteres blant annet i Max Jammers bok Einstein and religion: Physics and Theology for i 1936 å ha sagt:

 

-Alle som for alvor er engasjert i vitenskapen blir etterhvert overbevist om at naturens lover bekrefter eksistensen av en åndelig makt som er menneskets veldig overlegen, og foran hvilken vi med våre begrensede kunnskaper må føle oss ydmyke.

 

Kilde: Rørth, Charlotte. (2018). Vi møtte Jesus. -og hvordan det angår andre? Stavanger: Paradigmeskifte forlag. (s. 119)