Mener at transbevegelsens tankegang er negativ for kvinnesaken

 

  Mener at transbevegelsens tankegang

er negativ for kvinnesaken

 

Women's Declaration International (WDI) er en organisasjon som stiller seg kritisk til den oppfatningen av kjønn som blant annet går ut på at det å være kvinne ikke bestemmes ut fra biologi, men ut fra en subjektiv opplevelse. Anne Kalvig (f. 1972) som er nestleder i den norske avdelingen av WDI, har uttalt følgende om transbevegelsen til dagbladet Dagen:

-Hvis du spør hva en kvinne er, sier de at det er å ha en kvinnelig kjønnsidentitet. Når man så spør hva kvinnelig kjønnsidentitet er, er svaret at det er følelsen av å være kvinne. Det er en sirkeldefinisjon.

Ut fra en slik forståelse av kjønn vil en som biologisk sett er en mann bli ansett som kvinne dersom han opplever seg selv som det. Ifølge Anne Kalvig er denne tankegangen negativ for kvinnesaken.

-Når det å være kvinne kan bety en ting, men på samme tid det motsatte, blir språket meningsløst.

-Datainnsamling om kjønn blir umulig, kvinners rom blir invadert av menn som vil ha sine følelser validert, kvinners sport blir dominert av menn, og så videre.

 Det har blitt uttrykt bekymring over hva som vil skje med kvinneidrett og kvinnegarderober når man åpner for at personer som identifiserer seg som kvinner, men likevel har herrekropp, får slippe til.

Feminister som er kritiske til transbevegelsen blir ofte kritisert for å være krasse og hatefulle mot en utsatt minoritet, men denne kritikken er Anne Kalvig ikke enig i:

-På hvilken måte er det krast eller hatefullt? Hva er hatefullt ved å anerkjenne en virkelighet der kvinner har kjønnsbaserte rettigheter?

 

--

-24.07.2023 dukket overskriften "Bytter kjønn for å få plass på prestisjestudium" opp på Finansavisens nettside, og ble raskt spredt til flere medier. Saken omhandler menn som bytter juridisk kjønn for å komme inn på studiet industriell økonomi, hvor kvinner får ekstrapoeng.

 

Kilder:

Mener transkvinner ikke er kvinner: – Folk kaller oss nazister (dagen.no), lest 13.6.2023

Bytter kjønn for å komme inn på prestisjestudie | Finansavisen, lest 26.07.2023