Blir likegyldige til materialistisk og konkurransemessig suksess og status

 Blir likegyldige til materialistisk og konkurransemessig suksess og status

 

Forsker Cherie Sunderland har skrevet en sammenfatning av forskning på nær døden-opplevelser blant barn og tenåringer. Ett fokus her er hvilken påvirkning nær døden-opplevelsen har på livet i etterkant av opplevelsen; For eksempel føler mange seg annerledes i etterkant av opplevelsen. Annerledes i forhold til hvordan de var før og annerledes i forhold til alle andre. Mange barn beskriver at de føler seg fremmedgjort fra jevnaldrende fordi de ikke lenger deler de samme interessene. De tenderer til å være likegyldige til materialistisk og konkurransemessig suksess og status. De har ofte en opplevelse av å være 'allvitende' eller 'i ett med alt' og vender tilbake med en overveldende søken etter kunnskap og mening som gjør dem annerledes.

 

Som en mor sa:

 

-Det er som å levere en 6-åring og få tilbake en 36-åring (Sutherland, 2009, s. 103).

 

Kilde: Sutherland, Cherie. (2009). "Trailing clouds of glory": The near death-experiences of western children and teens. I: Holden, Janice Miner, Greyson, Bruce, James, Debbie & Ring, Kenneth (red.). The handbook of near-death experiences. Thirty years of investigation. Westport, Connecticut (USA): Praeger Publishers