Thomas à Kempis om veiene til fred og sann frihet

 Thomas à Kempis om

veiene til fred og sann frihet

 

(Herren:) Mitt barn! Nå skal jeg lære deg veiene til fred og sann frihet.

 

(Sjelen:) Herre, det vil jeg gjerne høre!

 

(Herren:)

1.Gjør heller en annens vilje enn din egen.

2.Velg alltid å ha mindre i stedet for mer.

3.Søk alltid den nederste plass og vær alles tjener.

4.Be alltid om at min vilje må skje fullkomment i deg!

 

Hvis du søker disse fire veiene, vil du alltid finne ro og indre hvile.

 

Kilde: Boka 'Om kristi etterfølgelse' av Thomas à Kempis (del 3, kapittel 23)