-Snakker du om aborter?

 

-Snakker du om aborter?

 

Ifølge boka ‘Et plutselig møte med Himmelen. Nærkontakt av det guddommelige slaget’, skal Jesse Duplantis (f. 1949) ha vært en tur i Himmelen i 1988. Blant annet skal han ha blitt overrasket over å se barn i himmelen:

«Plutselig hørte jeg barn som sang og priste Gud. Etterpå så jeg dem. De bar på små harper.

Jeg tenkte: Hva gjør disse ungene her? Som jeg sa tidligere, hadde min teologi lært meg at der ikke var barn i himmelen. Derfor spurte jeg engelen:

-Hvor kommer alle disse barna fra?

-De er barn som jorden ikke ville ha, sa han. -Gud brakte dem hit.

-Men jeg trodde mennesker kom til himmelen fordi de valgte å komme dit.

-Nei, Jesse, barn må bli undervist om Guds råd.

Jeg så at mange mennesker underviste barna. Jeg skjønte at Gud brukte både mennesker og engler til å undervise andre i himmelen om Ham.

Deretter spurte jeg:

-Snakker du om aborter?

Han sa:

-Ja, disse barna kan nesten ikke vente til de får treffe sine mødre.

Barnas alder syntes å være fra tre til ti år. Babyer var på et annet sted (Duplantis, 1997, s. 69-70).»

 

Kilde: Duplantis, Jesse. (1987). Et plutselig møte med Himmelen. Nærkontakt av det guddommelige slaget. Torp: Agape forlag.