Pave Johannes Paul II om stater med abortlov

Pave Johannes Paul II om stater med abortlov


Pave Johannes Paul II sammenligner abortlovene med lovene som på 30-tallet fratok jøder tysk statsborgerskap, muligheten til å utøve yrkene sine og retten til å eie forskjellig type eiendom. Til slutt var de jødefiendtlige lovene så mange at det var mulig å drepe jøder uten straff - massedrapene på alt fra små barn til eldre mennesker ble organisert av staten. Både disse lovene og abortloven er ifølge paven blitt til fordi menneskene har bestemt seg for å ikke høre på Guds lov. Paven skriver:

 

-Det var et lovlig valgt parlament som gjorde det mulig for Hitler å komme til makten på 30-tallet. Det samme parlamentet ga Hitler makten som åpnet for...å lage konsentrasjonsleirer..., hvilket betydde utryddelse av Israels sønner og døtre.

 

Paven skriver videre at man må stille spørsmål ved regjeringer og storting som vedtar slike lover og trekker frem abortloven som eksempel:

 

-De må være klar over at de går ut over sin makt og er i åpen konflikt med Guds lov (Dagbladet, 2005).

 


Kilde:


http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/02/19/423905.html, lest 24.11.2009