"Et eller annet" fikk Mario til å ikke kaste Bibelen på bålet

"Et eller annet" fikk Mario til å

ikke kaste Bibelen på bålet"Mario (65) var militærlege i den cubanske hær. Som ateist kjente han ingen kristne. En dag ble han beordret til å rydde på et bibliotek ved sykehuset, og brenne alle de bøkene som det ikke var bruk for, eller rettere, som ikke fungerte lenger... Plutselig står Mario med en bibel i hånden. Den var blant bøkene han skulle kaste på bålet. Men et eller annet får ham til å ombestemme seg, og han gjemmer Bibelen på kroppen og tar den med hjem.

Mario begynte å lese i Bibelen han fant, men det var først tre år senere at han kom i kontakt med en kristen kirke og kom til tro og ble døpt.

-Dette hendte for sju år siden, forteller han. -Men det var Bibelen jeg fant på biblioteket den gangen som gjorde meg interessert i den kristne tro.

-Nå er du pensjonist. Hva driver du med?

-Jeg har ikke sluttet helt som lege. Fremdeles jobber jeg en del på sykehuset, og slik holder jeg med aktiv og faglig oppdatert. Og så underviser jeg medisinstudenter.

Mario er dessuten med i en gruppe leger som ønsker å bruke troen og sin faglige bakgrunn i tjeneste for Gud. Vi treffer ham på et bibelskolekurs hvor han er student for å lære enda mer om sin kristne tro.

-Alt for ofte opplever jeg at vi som leger kan helbrede den syke for fysiske plager, mens det egentlige problemet ligger på det åndelige plan. Jeg er opptatt av å kunne hjelpe mennesker helhetlig, både fysisk og åndelig, forteller han (Nytt om Bibelen, 2010)."


Kilde: Nytt om Bibelen nr. 1, 2010, s. 3. (Nytt om Bibelen utgis av Det norske bibelselskap)