Ugudelighetens herskerstav

Ugudelighetens herskerstav


"De som stoler på Herren, er som Sions berg, som ikke kan rokkes, men står for evig. Som fjellene omslutter Jerusalem, slik omslutter Herren Sitt folk fra nå av og til evig tid.
For ugudelighetens herskerstav skal ikke hvile over det land som er tilmålt de rettferdige, for at ikke de rettferdige skal rekke ut sine hender til urett.
Herre, gjør godt mot de gode og mot dem som er oppriktige av hjertet. Men dem som viker av til krokveier, skal Herren føre bort sammen med ugjerningsmenn. Fred være over Israel!" Salme 125, 1-5Hebreerbrevet 11, 33 lærer at gudfryktige mennesker ved tro beseiret kongeriker, utøvde rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slokket sterk ild, unnslapp sverdets egg, ble gjort sterke etter svakhet, ble tapre i kamp og drev de fremmedes hærer på flukt.

Salme 125 gir et løfte om at et ugudelig styre ikke skal få regjere lenge. Hebreerbrevet 11 underviser om hvordan dette løftet kan bli en realitet.