Faste foredler sjelen

 Faste foredler sjelen


I skriftet "Til Diognet", som er en del av skriftsamlingen "De apostoliske fedre", undervises det om hvilken innvirkning faste har på sjelen:

"Om sjelen nektes mat og drikke, blir den foredlet (Baasland & Hvalvik (red.) , 1984, s. 247)."

Kilde: Baasland, Ernst & Hvalvik, Reidar. (1984). De apostoliske fedre. Oslo: Luther Forlag.