Beinet vokste ut 5 cm under forbønn

Beinet vokste ut 5 cm under forbønn

 

I Euromissions nyhetsbrev for mai 2010, skriver Tormod Bakkevold om at et dansk team som dro til Polen, opplevde at Gud gjorde et under rett for øynene deres:

"Alle i det danske teamet som reiste til Polen for å evangelisere var med og fortalte hva Gud hadde gjort i deres liv. De var også med og ba for mennesker.

Noen av dem som var med hadde ikke vært frelst i mer enn noen uker, så for dem var det ekstra oppmuntrende å se at mennesker tok imot Jesus og ble helbredet når de bad for dem. Dorte og Filip, som har vært med i menigheten litt over et halvt år var blant annet med å be for en som hadde et ben som var 5 cm kortere enn det andre. Mens de bad vokste benet ut, og 5 cm er faktisk ganske mye.."

 

Kilde: Nyhetsbrev mai 2010, s. 1 (Euromission har hovedkontor i Søgne i Vest-Agder og ledes av Margritt og Tormod Bakkevold)