Gregor av Nyssa  (300-tallet) - den kristne mystikks far

Gregor av Nyssa (300-tallet)

- den kristne mystikks far

 

Brynjar Haraldsø skriver om den kristne mystikks historie:

"Mystikk-tendenser kan spores tidlig i kirkens historie. Gregor av Nyssa (300-tallet) blir regnet som den kristne mystikks far. Han mente at den kristne på grunn av nåden kan få kjennskap til Gud og se (skue) Gud i sjelens rene speil. Han forutsatte en renselse av sjelen og at Gud da tar bolig der slik at mennesket gjennom kontemplasjon kan oppleve Gud. Det finnes tendenser til mystikk-tenkning også i oldkirken, men det er i mellomalderen og særlig mot slutten av mellomalderen at kristen mystikk blir et tydelig og synlig element i kristent tanke- og fromhetsliv (Haraldsø, 2001, s. 128)."

Kilde: Haraldsø, Brynjar. (2001). Kirke og misjon gjennom 2000 år. Oslo: Lunde Forlag.