Billy Grahams oppskrift på fred i verden

Billy Grahams oppskrift på fred i verden


Billy Graham skriver:

"Jeg sier til statsledere over hele verden at det blir ikke fred før Kristus får bo og skape fred i hjertene (Graham, 2008, 29.juli)"


Kilde: Graham, Billy. (2008). Min hjelp kommer fra Herren. Skjetten: Hermon Forlag.