Vissheten om Helvete var viktig for Svein-Magne Pedersens omvendelse

Vissheten om Helvete var viktig for

Svein-Magne Pedersens omvendelse

 

Svein-Magne Pedersen skriver:

”Mine foreldre var læstadianere fra Håkvik ved Narvik. På våre egne møter pleide predikantene å lese fra den kjente svenske botanikeren og presten Lars Levi Læstadius’ postille. Under vekkelsen i Nord-Sverige på 1840-1860 – tallet forkynte denne flotte presten budskapet om synd og nåde, himmel og helvete. En stor vekkelse brøt ut. Mange ble frelst. Læstadius skrev ned flere av sine prekener. Læstadianerpredikantene pleide å lese opp prekener fra hans postille. De var radikale og rett på sak: himmel eller helvete, synd og nåde. Dette budskapet fikk jeg inn med morsmelken. Det satte seg godt fast i mitt unge sinn.

Da jeg i ungdomstiden falt bort fra Gud, var minnet om Bibelens ord om helvete det som gjorde meg urolig og fikk meg til å snu. Jeg grudde meg ofte til å gå til sengs om kvelden, for kanskje jeg i løpet av natten våknet opp i helvetes ild? Uten denne siden av Bibelens budskap ville jeg neppe ha vært frelst i dag. Jeg overga meg til Gud en dag i 1963 i Baptistkirken i Narvik. En kvinne på 50 år ledet meg til Frelseren.”


Kilde: Tidsskriftet ”Legedom” nr. 4 2010, s. 4