Toyohiko Kagawa (1888-1960) om synden

Toyohiko Kagawa (1888-1960) om synden

 

 

Toyohiko Kagawa skriver:

”Synden trenger seg for det meste inn når en anslår en falsk tone. Når stoltheten sitter i salen, når en er overmodig, når en tar på seg uskyldighetens mine, når en later som en har vunnet seier i nederlag – er det at synden går til angrep på sjelen.

Hor har sin rot i innbilskhet. Tyveri kommer fra forfengelighet. Morderen tror at han alene har rett. Falskhet og begjærlighet skriver seg fra ønsket om å leve høyere enn det sømmer seg ens stilling i livet. Alt dette kommer fra et ønske om å leve et dobbelt liv. Men dette er umulig for en mann som er tilfreds med å vise seg som han er på en likefram, ærlig måte.

Det er ikke noe bedrag i at en mann som ikke er skolert, går for å være uskolert. Det menneske som ikke er innbilsk, driver ikke hor. Den som ikke overvurderer sin egen verdi, har ikke mot til å myrde, og heller ikke vil han bli bedåret av en kvinne som har forelsket seg i ham. Det menneske som ikke nærer noe ønske om ”å ta seg ut” vil verken stjele eller begjære.

Med andre ord, synden reiser hodet hvor der er en forfengelig lengsel etter å gjøre inntrykk på andre. All slags synd har sin rot i forkjærlighet for pranging. Morderdjevelen er alltid forfengelighetens slave. Alle horkarer er gjenstand for de innbilskes beundring. Den som legger liten vekt på utseendet, begår ingen synd. Jeg var et forfengelighetens barn. Jeg levde midt i forfengelighet. Men jeg gleder meg over å være befridd fra det alt sammen (Axling, 1946, s. 172).”

 

Toyohiko Kagawa (1888-1960) regnes for å være en av 1900-tallets fremste kristne mystikere. Han regnes også for å være en japansk pasifist, kristen reformator og arbeiderbevegelsesaktivist. Han skrev, talte og arbeidet for å bruke kristne prinsipper i samfunnsordningen og i forretningslivet. Hans arbeid for å hjelpe de fattige ledet ham til å bo sammen med dem. Han etablerte skoler, sykehus og kirker.

Kagawa mente at den sanne kristendommen var rik på å praktisere gode gjerninger. Denne praktiske siden av kristendommen mente han at han fikk han lite opplæring i på Tokyo Presbyterian College og Kobe Theological Seminary som han studerte ved.

I 1932 ble en del av Kagawas tankegods tilgjengelig for et vestlig publikum etter at William Axling hadde studert en del av Kagawas forfatterskap og liv, og ga ut en bok om ham. Denne boka ble også oversatt til norsk og inneholder noe av Kagawas tankegods. Det er viktig å huske på at denne boka ble til mens Kagawa fremdeles var midt i sin tjeneste, mens han fremdeles var Tokyos mest berømte innbygger, og altså kun inneholder deler av hans liv og lære.

Kilder:

Axling, William. (1946). Kagawa. Oslo: Norsk Litteraturselskap

 http://en.wikipedia.org/wiki/Toyohiko_Kagawa, lest 20.11.2010