Fysisk aktivitet demper stress

...legemlig øvelse er godt for noe...


Fysisk aktivitet demper stress

Fysisk aktive personer er mindre stresset og mer energiske enn dem som ikke er fysisk aktive, viser er ny dansk studie. Formålet med studien var blant annet å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet og henholdsvis opplevd energi og stress, målt som kortisonkonsentrasjon i spyttet, hos 389 tjenestemenn i aldersgruppen 25-67 år.

Studien viser at fysisk aktivitet – fremfor alt intensiv fysisk aktivitet – ser ut til å ha både en stressdempende og en energigivende effekt. Forfatterne mener at ut fra dette resultatet bør stressede tjenestemenn oppmuntres til å trene på fritiden ettersom det altså både gir mer energi og demper stress.


Kilde: Hansen ÅM, Blangsted AK, Hansen EA, Søgaard K, Sjøgaard G. Physical activity, job demand-control, perceived stress-energy, and salivary cortisol in white-collar workers. Int Arch Occup Environ Health 2010;83(2):143-53.