Herren skal ta all sykdom bort fra deg

Herren skal ta all sykdom bort fra deg

Herren skal ta all sykdom bort fra deg...5. Mosebok, 7, 15