Kona kom til tro etter at datteren ble helbredet ved to engler

Kona kom til tro etter at datteren ble helbredet ved to engler

Bangladesh: En dag islam-læreren satt ved radioen og lyttet etter BBC News, kom han over et av programmene til den kristne radiomisjonen. BBC News er en respektert kanal i landet, og vårt program har en frekvens som ligger nær deres. Da han hørte at programmet deres var på Bangala, ble han interessert. Han ble fenget av historiene om livet til profetene. Mannen ble så positivt overrasket, at han tok kontakt med studioet og takket for et interessant program.

Teamet fikk en god relasjon til ham, og hadde jevnlig kontakt.

En dag var han veldig sint, fordi han hadde hørt i programmet at Abraham ofret sin sønn.

-Hvorfor forteller dere lytterne deres feil historie på radioen? Dere sier at Abraham skulle ofre sin sønn, og dere kaller ham Isak. Alle vet jo at Abrahams sønn heter Ismael. Hvorfor gir dere gal undervisning til folket? Dere må fortelle sønnens virkelige navn!

Vi ba han fortsette å lytte til programmet, og ved å følge dem videre ville han finne sannheten.

I muslimske land lærer man at Abrahams sønn heter Ismael. Dette er blitt lært dem gjennom generasjoner. Abrahams ofring av Isak er også nedskrevet i Koranen, så man vil finne Isak nevnt der. Da mannen høre dette sjekket han det opp, og fant ut at det stemte som de hadde sagt.

Mannen forsto at han trengte å forstå mer om dette, og sakte men sikkert, gjennom et halvt år med programmer, kom han nærmere Jesus. En dag tok han kontakt med teamet og spurte:

-Kan jeg få møte dere? Jeg trenger å få vite mer om Jesus.

En fra oppfølgingsteamet reiste for å besøke ham. Han var virkelig interessert i å lære mer om Jesus. Kontakten mellom dem ble svært god, og snart tok han imot Jesus.

-Dersom det er slik at dåp er bibelens lære, vær så snill og døp meg!

Mannen hadde lest i sin Bibel og var nå kommet fram til at han trengte å bli døpt, noe de gladelig gjorde.

Dette skapte rykter, rykter om at en Madrassa lærer hadde tatt imot Jesus og blitt en kristen. Ryktene nådde også rektoren ved skolen, og han ble innkalt på kontoret.

-Er dette virkelig sant, undret rektoren. Enten kommer du tilbake til islam, eller så er du ferdig ved denne skolen! Du kan ikke fortsette her som en kristen lærer, og samtidig lære våre studenter å følge islam.

Læreren ga rektoren klar tilbakemelding på at det ikke var aktuelt.

-Jeg kan ikke følge islam. I Jesus er livet, og jeg har valgt å følge Ham.

Rektoren ga ham sparken. Det skapte store problemer for mannen som ikke hadde fortalt kona om sin tro. Da kona nå fikk vite det, reagerte hun kraftig. Hun ønsket å skille seg, til tross for mannens iherdige forsøk på å overbevise henne om at Jesus var det eneste riktige. Kona flyttet ut, men kom tilbake etter noen dager.

En dag kvinnen var hjemme alene, kom det to menn for å besøke familien. De to mennene fortalte at de var fra hovedstaden og at de var sendt av Josef (en i teamet). Kona fortalte at mannen ikke var hjemme, men i byen for å kjøpe medisin til deres syke datter.

Mennene sa de hadde kommet for å møte mannen i huset, men siden han ikke var her, kom de kanskje tilbake en annen dag. De poengterte på nytt av de var sendt av Josef, og at han var en god mann som de måtte lytte til. Da de skulle gå, fikk de øye på datteren som lå på senga. En av dem spurte hva som hadde skjedd med henne, og kona fortalte at deres datter hadde i lengre tid vært rammet av lungebetennelse, og var nå svært svak. De brukte nesten hele sin inntekt på medisiner til henne. En av mennene løftet opp datteren og la hendene på hodet hennes. Deretter reiste de.

Etter en og en halv time kom mannen hjem, og kona fortalte om det som hadde skjedd. Da mannen skulle gå for å se til sin datter, var hun borte. De lette etter henne, men kunne ikke finne henne. Til slutt fant de henne ute, lekende med de andre barna. Siden jenta var så svak etter lang tids sykeleie, sprang hennes far for å løfte henne opp. Datteren ville ikke inn, hun ville være ute og leke med de andre. Mannen tok da og ringte Josef.

-Hvem var det du sendte på besøk til oss i dag?

Mannen fortalte Josef hele historien. Josef fortalte at han hadde ikke sendt noen på besøk til han denne dagen.

-Jeg tror dere har hatt besøk av to engler, sa han. De har også helbredet deres datter!

Denne hendelsen berørte kona. Josef fikk gitt henne evangeliet, og hennes hjerte ble forandret og hun tok imot Jesus. En stund senere fikk hennes mann døpe henne.

 

Kilde: IBRA Magasinet 2010 (nr. 6), s.4-5 (www.ibra.no)