Det begynte først å regne etter villgeitenes vedvarende "rop" til Gud

Det begynte først å regne etter  

villgeitenes vedvarende ”rop” til Gud

 

Harald Olsen forsker og underviser ved Universitetet i Agder. Han skriver i boka Ørkenvind. Arven fra ørkenens fedre og mødre om en episode som kanskje kan være til lærdom i forhold til det å være utholdende i bønn i kritiske situasjoner:

”Fra Sinai er det fortalt om en villgeitflokk som under den verste sommertørken i august trakk opp på det høyeste fjellet. Her satte de i med å mekre mens de så opp mot himmelen. De holdt på helt til regnet kom. Men det regnet bare på fjellet der geitene sto (Olsen, 2008, s. 115).”

 

Kilde: Olsen, Harald. 2008. Ørkenvind. Arven fra ørkenens fedre og mødre. Oslo: Verbum