Guds Ord er helse for hele ditt legeme

Guds Ord er helse for hele ditt legeme

Min sønn, gi akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale! La dem ikke vike fra dine øyne, ta vare på dem i dypet av ditt hjerte! For de er liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme.