Formell medvirkning ved et abortinngrep er en alvorlig forbrytelse

Formell medvirkning ved et

abortinngrep er en alvorlig forbrytelse

 

Den katolske kirkes katekisme ble utgitt på norsk i 1994 på St. Olav Forlag. Følgende kan der leses om formell medvirkning ved et abortinngrep:

”2272. Formell medvirkning ved et abortinngrep er en alvorlig synd. Kirken straffer en slik forbrytelse mot menneskelivet med den kanoniske straffen ekskommunikasjon. ”Den som foretar en abort, dersom den har følger, blir ekskommunisert latæ sententiæ”, ”ved at selve forbrytelsen blir begått” og under de betingelser loven fastsetter. Kirken har ikke på denne måten til hensikt å begrense barmhjertighetens virkefelt. Den tilkjennegir alvoret i den forbrytelse som er blitt begått, den uopprettelige skade som er påført den uskyldig drepte, foreldrene og hele samfunnet (Den katolske kirkes katekisme, s. 545).”

 

Kilde: Den katolske kirkes katekisme. (1994). Oslo: St. Olav Forlag.