Den norske stat benekter alles likhet for loven

Den norske stat benekter

alles likhet for loven

Den katolske kirkes katekisme ble utgitt på norsk i 1994 på St. Olav Forlag. Følgende kan der leses om hvordan en sivil stat (som for eksempel den norske) kan forbryte seg mot sine innbyggere ved å fornekte alles likhet for loven:

”2273. Hvert uskyldig individs umistelige rett til å leve utgjør et grunnelement i det sivile samfunn og dets lovgivning:

”Enkeltmenneskets umistelige rettigheter må anerkjennes og respekteres av det sivile samfunn og den politiske myndighet. Menneskerettighetene avhenger verken av enkeltmennesker eller foreldre, og utgjør ikke noen innrømmelse fra samfunnets eller statens side; de er del av menneskets natur og er nedlagt i mennesket på grunn av den skaperakt det springer ut av. Blant disse grunnleggende rettigheter skal nevnes retten til liv og ethvert menneskes fysiske integritet fra unnfangelse til død”.

”I det øyeblikk en lov unndrar en kategori mennesker den beskyttelse den sivile lovgivning skal gi dem, skjer det at staten benekter alles likhet for loven (Den katolske kirkes katekisme, s. 545-546).”

 

Kilde: Den katolske kirkes katekisme. (1994). Oslo: St. Olav Forlag.