-Hvorfor ble du munk?

-Hvorfor ble du munk?


Christopher Jamison er (pr. 2011) munk i klosteret Worth Abbey i England. I sin bok ”Ditt hellige rom. Klostervisdom for moderne mennesker”, skriver han om bakgrunnen for at han nå bor i kloster:

””Hvorfor ble du munk?” Dette spørsmålet møter jeg ofte, og det er ikke lett å svare. Jeg antar at det ligger omtrent på linje med å skulle forklare hvorfor du giftet deg med din ektefelle: Den som spør, vil kanskje ha greie på ditt syn på ekteskapet (hvorfor er dere ikke bare samboere?); det kan være at de gjerne vil vite hvorfor du giftet deg med nettopp denne personen og ikke en annen; eller kanskje stilles spørsmålet i en samtale om skilsmissen du nettopp har vært gjennom. De ulike situasjonene krever ulike svar, og slik har også svarene mine variert i varierende sammenhenger.

Men det svaret jeg egentlig ønsker å gi, er dette:

-Jeg vet ikke.

Jeg vet ikke hvorfor jeg ble munk, for grunnen til at jeg gikk inn i klosteret, er en annen enn den som gjorde at jeg ble værende. Jeg gikk inn i den tro at jeg kunne frelse verden ved å bli munk; jeg ble værende fordi klosteret ble stedet der jeg oppdaget mitt eget behov for frelse (Jamison, 2009, s. 13).”


Kilde: Jamison, Christopher. (2009). Ditt hellige rom. Klostervisdom for moderne mennesker. Follese: Efrem Forlag.