Fikk en visjon av Jesus på korset da han skrev til en av sine elskerinner

Fikk en visjon av Jesus på korset da han skrev til en av sine elskerinner

Ramond Llull (1232-1315) er kjent som både vitenskapsmann, forfatter, lingvist og misjonær. Ramond Llull kom fra Mallorca, og levde i sine yngre år et utsvevende liv. Som 31-åring, mens han skrev en kjærlighetssang til en av sine elskerinner, fikk han en visjon av Jesus på korset. Dette snudde opp ned på livet hans.

Etter sin omvendelse reiste han på oppdrag fra paven til Tunisia for å bekjempe muslimene med sverd. Det nordlige Afrika hadde siden apostlenes tid vært en bastion for den kristne tro, men islam hadde i stor grad overtatt som majoritetsreligion i dette området. Etter hvert ble Ramond sterkt påvirket av Frans av Assisi, den kjente tiggermunken som påvirket tusener i sin levetid og en hel verden etter sin død. Llull var lekmann i ordenen som Frans av Assisi grunnla.

Etter sine første reiser til Nord-Afrika forstod Ramond at man ikke kunne overvinne muslimene med sverd. Derfor forkynte han for paven at de beste virkemidlene for å omvende muslimer var bønn, forkynnelse og kjærlighet. På sin siste reise til Nord-Afrika var Ramond blitt 82 år, og prøvde da å omvende muslimene ved å be og forkynne. Dette skjedde mest sannsynlig i Bougie i dagens Algerie. Mens han forkynte, ble han steinet, og sannsynligvis ble han døende satt på et skip for å kunne begraves i hjemlandet. Av mange blir Ramond Llull regnet som den første misjonær til muslimene. På tross av sin manglende teologiske utdannelse ble han kort tid etter sin død gitt helgenstatus av Den katolske kirke.

 

Kilde: Dagen, 31.08.2011, s. 19