Den russiske professorens vei til kristen tro

Den russiske professorens

vei til kristen tro

Erling Ruud skriver:

”En russisk professor fortalte på et studentmøte hvordan han ble omvendt fra tvil til tro.

Som ung student møtte han baron Nicolay (fra Finland). Denne spurte ham om han ikke ville bli en kristen. Til det svarte han at han tvilte på kristendommens sannhet og trodde Jesus var bare et menneske – hvis han da i det hele tatt hadde levd. Da sa baronen:

-Vil De svare meg ærlig og oppriktig på det spørsmål jeg nå vil stille?

-Ja, svarte studenten.

-Dersom Jesus allikevel har levd, og alt som er skrevet om ham er sant, er De da villig til å følge ham?

Det ble en kamp i hans sjel. Men resultatet av kampen ble at han svarte:

-Ja, jeg vil.

Da kom det første lysstreif i min mørke sjel, og jeg fulgte dette lyset, sier han (Ruud, 1976, s. 188).”


Kilde: Ruud, Erling. (1976). Ny kraft. Oslo: Land og kirke / Gyldendal.