Sundar Singh brant Bibelen og kristne bøker og anså kristendommen som en falsk religion inntil Jesus åpenbarte seg for ham

Sundar Singh brant Bibelen og kristne bøker og anså kristendommen som en falsk religion inntil Jesus åpenbarte seg for ham

Sundar Singh ble født 3. september 1889 i Rampur i staten Patiala i Nord-India. Foreldrene hans var rike, og han vokste opp i et komfortabelt og rikt utrustet hjem. Hans mor vekket og ledet hans religiøse trang, og han elsket sin mor. Hun døde da han var 14 år. Det var et stort tap for Sundar. Hun hadde lært ham framfor alt å søke etter den indre fred. Predikanter og andre kristne forsøkte å lede ham til Kristus, men han misforsto dem og forfulgte dem. I sin fars overværelse skar han opp en bibel og andre kristne bøker og brente dem. Han trodde det var en falsk religion. Han hadde full tillit til sin egen religion, men kunne ikke oppnå noen tilfredsstillelse og fred. Hans sorg over moren og mangelen på den indre fred gjorde at han besluttet seg for å begå selvmord.

Tre dager etter at han hadde brent bibelen, sto han opp ved tre-tiden om morgenen, tok sitt bad og begynte å be: "O Gud, hvis du er en Gud, vil du vise meg den rette vei, ellers vil jeg drepe meg selv." Han ba og ba, men fikk ikke noe svar. Men ved halv fem tiden åpenbarte Jesus Kristus seg for ham. Ut fra Jesus strålte det en glans av herlighet og kjærlighet. Han sa til Sundar på hindi: "Hvor lenge vil du forfølge meg? Jeg er kommet for å frelse deg. Du ba om å lære den rette vei å kjenne, hvorfor vil du ikke følge den?" Da slo den tanken ned i Sundar at Jesus Kristus ikke var død, men levende. Han falt ned for hans føtter og fikk den fred som han ikke hadde oppnådd noe annet sted. Det var denne glede han ønsket, det var himmelen selv. Da han reiste seg var Jesus forsvunnet, men freden og gleden forble siden hos ham.

Hans far, onkel og eldre bror gjorde store anstrengelser for å hindre ham i å bli en kristen. Men da det ikke nyttet, ble han etter tre kvart år utstøtt fra hjemmet. Han fikk en matpakke med som det var gift i. Den første natten tilbrakte han under et tre. Det var kaldt. Han skalv av kulde og var sulten og tørst, men i hjertet sitt hadde han en vidunderlig fred og glede, og han kjente at Frelseren var ham nær. Denne fryd og lykke hadde han ikke i sitt luksuriøse liv. Sundar Singh ble døpt 3. september 1905, 16 år gammel. Det skjedde i den engelske høykirkes misjon.

I India lever en del hellige menn som Sadhuer, Sannyasier og fakirer. Moren hans hadde sagt til ham at han skulle bli en Sadhu. Han besluttet seg nå til å bli en kristen Sadhu. Han vandret fra sted til sted og forkynte Kristus. Han eide ingenting bortsett fra sin safrangule kjortel, et teppe og et nytestamente. Det ble et liv i forsakelse og forfølgelser. Han spiste røtter og blader, og ellers det som ble ham gitt. Hvis han ikke fikk husly, overnattet han i huler eller under trær. Sundar Singhs første misjonsreise gikk gjennom Punjab, Kashmir, Beludshistan og Afghanistan. På disse stedene gjorde han sitt vesentligste misjonsarbeid. Han sluttet reisen med en kort hviletid i Kotgarh som lå i Himalayafjellene. Dette stedet ble hovedkvarteret hans.

Da han var 23 år gammel, besluttet han seg for å faste i førti dager slik som Jesus gjorde. Etter hvert ble han for svak til å holde regnskap med dagene, og han visste ikke hvor lenge han fastet. En mann fant ham i forkommen tilstand og tok seg av ham.

Fasten tjente til å styrke hans forhold til Gud. Han hadde fått henrykkelsens nådegave, og den ble for ham en kilde til vidunderlige gleder. Han skrev flere bøker og reiste rundt i verden og talte. Han ville ikke tilhøre noen bestemt kirke eller menighet, men talte der hvor han ble innbudt og hvor han var ønsket. Norge ble også besøkt, og folk som husker ham, sier at han utstrålte en opphøyet fred og lignet på Jesus. Etter det som er fortalt, forsvant Sundar Singh under en reise til Tibet og er ikke senere funnet. Han var den gang omkring førti år.

Kilde: Singh, Sadhu Sundar. Etter døden. Moss: Esca Forlag.