Om kirkens oppgave og posisjon i samfunnet

Om kirkens oppgave

og posisjon i samfunnet

 

Følgende sitater er hentet fra en preken biskop Bernt Eidsvig ved Oslo katolske bispedømme, holdt i forbindelse med at pave Benedikt XVI i 2013 valgte å abdisere:

”Benedikt har vært fullstendig klar på det viktigste av alle punkter: Kirken har bare frihet til å gjøre hva Gud vil, og den vil aldri få frihet til å tilpasse seg sin tid. Den skal forkynne i sin tid og være et korrektiv til den.

(…) Alle kontroversielle spørsmål som vi konfronteres med – kvinnelige prester, prevensjon, abort etc. – kan bare besvares i lydighet til Gud. Et tegn på ortodoksi er imidlertid at alle spørsmål av teologisk art kan stilles – ja, det har sin ubetingede egenverdi at Kirken utfordres av kritiske spørsmål.

(…) Har ikke kirken alltid vært i krise, fra sin grunnleggelse av og frem til vår egen tid? –Og er det ikke noe positivt ved det?

Kilde: St. Franciskus menighetsblad, nr.2, 2013, s. 12-13.