Kapittel 3 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

Kapittel 3


De som blir frelst på dødsleiet

”Mens vi satt der, sa Elias til meg:
"Nå skal vi kjøre til den ytre delen av himmelen."
Der i ytterkanten av himmelen fikk vi se de mennesker som hadde tatt i mot Jesus på sitt dødsleie. Så sa han videre: "Denne personen der nede er Bob Angles. Mens han levde sa han at det var ingen himmel og ingen Gud. Men har måttet gjort en bekjennelse før han døde. Han var en av disse som tok i mot Jesus på det aller siste. Han fornektet ikke Gud akkurat da han skulle dø. En gang hadde Bob Angles sittet på et tog. Han spurte da en mann som satt ved siden av ham om han kunne forklare ham om Treenigheten, så ville han kanskje tro. Og denne gudfryktige mannen som satt ved siden av Bob Angles, og som antagelig fikk lede ham til Gud på det siste, tok litt vann i en kopp. Så tok han og hengte denne koppen i en tråd ut gjennom vinduet på det toget hvor de satt. Etter en stund tok han koppen inn, og fordi det snødde ute, ble koppen halvfull av snø. Han tok den inn i kupéen, og det ble snart til vann igjen. Så tok han og hengte koppen ut igjen, og da frøs vannet til is. Så sa han til Bob Angles: "Nå kan du prøve å finne ut av dette. Det er en god forklaring på Treenigheten." Det var antagelig det som fikk Bob Angles til å tro at det finnes en Gud." Tomas var ikke til stede sammen med de andre disiplene da Jesus åpenbarte seg etter sin oppstandelse. Når da Jesus senere åpenbarte seg, ba han Tomas stikke sine fingre i naglegapene og i sin side. Da var det Tomas sa: "Min Herre og min Gud."

 

 

Elias’ forberedelse


Elias sa til meg: "Jesus var ennå ikke åpenbart da jeg var nede på jorden. Men jeg trodde allikevel på en himmel." Jeg spurte Elias: "Drømte du noen gang om himmelen?"
"Ja," svarte han. "Jeg drømte mange ganger om himmelen."
"Var det lett for deg å komme til himmelen i denne vognen?" spurte jeg. "Nei på ingen måte var det lett for å meg å komme til himmelen. Jeg kunne ikke bare si: Gud, ta meg opp til himmelen. Jeg måtte gjøre det samme som du. Først hadde jeg drømmer om himmelen. Så var det visjoner om himmelen. Du kom i kraft av Den Hellige Ånd og englene. Men jeg kom opp i kraft av Gud. Det var en annen måte enn du gjorde. Jeg brukte dager og år på å tenke på det som var i himmelen. Og da jeg begynte å tale med Gud, så ba jeg Ham å ta meg dit opp. Noen tror at det er bare å hoppe rett opp i himmelen, men det er ikke så enkelt. Det er et offerets og troens vei å nå dit. Og jeg fikk til slutt en fullstendig tro, og da sa Gud til meg: "Kom opp her," Og så har jeg vært her siden. Halleluja!"

 

Jesus og jeg i vognen

Vi for rundt i himmelen i denne himmelske vognen.
"Skal vi reise ned og se på Jesus?" spurte Elias meg. Vi gikk så ned og satte vognen like ved siden av Jesus. Jesus sa til Elias: "Kom ut av vognen."
Jesus kom så inn i vognen og satte seg ved siden av meg.
Så steg Elias inn i vognen og Jesus gikk ut. Jesus spurte meg om jeg gledet og frydet meg på denne turen. Jeg svarte: "Jeg vil ikke ut av denne vognen."
"Du vil." sa Jesus. "Det er så mye annet som også er mye herligere å oppleve enn denne vognen."

 

Himmelens vogner


Jeg spurte om det var bare denne ene vognen i himmelen. Elias svarte at det er millioner av dem. Og bak i himmelen fikk jeg se tusener på tusener av dem. De ventet på den hellige som skulle komme til himmelen for å kjøre rundt i dem. Det er nok for alle sammen, for vi vil jo ikke kjøre alle sammen i vogner samtidig. Han fortalte meg også at noen av disse vognene skulle sendes ned til jorden. De skulle ta noen av de gudhengivne menneskene hjem til himmelen, for det var ikke alle som skulle se døden. Han forklarte for meg at når det store Lammets bryllup finner sted, så skulle de døde i Kristus først oppstå, og vi som lever skulle fare opp for å møte Jesus. Så skulle Gud sende noen vogner ned for å ta noen av oss som er i live og i sitt legeme, til himmelen. Om du ønsker å få en slik tur som Elias, så vær sikker på at du er født på ny og er døpt i Den Hellige Ånd og ild. Og lev for Jesus og gjør deg rede til Lammets brullupsfeiring, for det blir mange vogner ved denne store festen. Det skal bli en veldig bevegelse mot himmelen.

 

Himmelske byggematerialer og diamanter

Vi reiste så bak alteret. Vet du hva som skjedde der? Alle byggverkenes deler befant seg der. De var alle skapt av Gud. Det ble også laget en mengde diamanter der. Dette var et fantastisk sted. Vi vet jo at jorden ble skapt av Gud, og at den ble skapt av ingenting. Vi fikk se hvordan diamantene ble formet. Midt i himmelen ble diamantene skapt. Det var en maskin som laget disse diamantene etter hvert som Gud ga ordre til det. Det var et stort, stort rør som diamantene falt ut av. De var store. De var 8 karat, 10 karat og alle størrelser. De tok disse diamantene inn i en vogn og tømte de et bestemt sted og lagret dem der. De ble gjort ferdige og klare til å bli satt inn i de forskjellige rom som ble bygget. Det var så mye vakkert der i himmelen. Vi satte oss ned blant musikerne, og de begynte å synge sanger. De sang sanger om Elias.

 

Lev i kjærlighet

Elias sa til meg: "Du har et arbeide å gjøre på jorden. Det er blitt fortalt over hele himmelen. Du skal utføre et oppdrag, og det er å føre menigheten sammen til ett legeme." Og jeg ønsker å fortelle deg, kjære venn som hører dette: La oss komme sammen i kjærlighet. Elias sa til meg: "Hvis du ikke har kjærlighet når du drar tilbake til jorden, så vil det ikke gagne deg noen ting." Det skal bli en veldig bevegelse over hele jorden. Elias og jeg spaserte over til kjærlighetssetet. Nå kunne vi begge to tale på Guds språk, og vi kunne forstå hva vi sa. Elias satte meg ned i kjærlighetssetet og tok sine armer rundt meg. Han sa: "Jeg elsker deg."
Jeg svarte: "Jeg elsker deg, Elias."
Og han sa: "Du er en Guds mann. Du går tilbake til jorden. Vær trofast. Når du kommer tilbake neste gang, så er det blitt meg fortalt at du skal komme tilbake i en vogn. Ditt legeme skal ikke se døden." Dette er virkelig, kjære venn. Vær rede, for nå nærmer dagen seg. Gud velsigne deg, kjære venn.

 

Instrumenter og musikk i himmelen

Ja venner! Himmelen er full av alle slags instrumenter. Trompetene blir blåst i på Guds ordre. Når trompetene lyder, og etter at de har stoppet, da taler Gud. Kan du forestille deg 500 000 trompetblåsere blåse samtidig i himmelen? Disse trompetene i himmelen er ti ganger så lange som trompetene på jorden. Alle disse trompetblåsere blåser til Guds ære. De som er musikere her på jorden, vil også få bli det når de kommer til himmelen. Dette er virkelig. Det var en ting som Jesus fortalte meg skulle skje. Det var at trompetene skal lyde, og da vil Gud Fader si til Jesus: "Gå ned nå, Herre Jesus, og hent menigheten." Dette er virkelig og fantastisk. Når musikken stanser, begynner blåserne å blåse. Det er vakre bjeller som ringer overfor Guds trone. Alt harmonerer. Når sjeler frelses på jorden, så ringer disse bjellene over Guds trone. I himmelen er det mange slags instrumenter. Det er mange cymbler. Det er også mange triangler i himmelen. Disse trianglene spiller hele skalaen; ikke bare en enkelt tone. Det er ikke slik som da jeg var gutt. Da hadde vi en triangel som vi slo på når det var tid for middag. Jeg fikk imidlertid bare ut en tone av den. Men her i himmelen er det alle slags durer og toner som kan spilles på dem. Disse trianglene blir brukt for å få den andre musikken til å starte. Når trianglene er ferdige, starter cymblene opp, og når de er ferdige, begynner hele musikken å spille. Musikken i himmelen er helt fantastisk. En gang var jeg i en kirke hvor de ikke hadde noen som helst musikkinstrumenter. De trodde ikke på musikk. Jeg spurte om de skulle til himmelen? Jo, de hadde tenkt seg dit. "Ja, der er det masse fin musikk," sa jeg. Det eneste de hadde, var en stemmegaffel. I himmelen er det tusener av stemmegafler, alle slags instrumenter som er her på jorden, finner du i himmelen. En engel fortalte meg at alle disse som spiller på instrumenter her på jorden, skal få lov til å gå inn i musikkdepartementet og få spille i himmelen. Der skal du få spille all den musikk som du bare kunne ønske deg. Jeg så også tamburiner i himmelen. Tusenvis av tamburiner. Men det beste og det vakreste som jeg hørte i himmelen, var harpene. Det var en fantastisk lyd som kom fra de kjempestore harpene. En kjempestor engel spilte på en kjempestor harpe.

 

Percy får selv spille

Jeg gikk bort til Jesus og spurte om jeg kunne få lov til å spille på noen av disse instrumentene. Da jeg var yngre spilte jeg trompet. Jesus svarte: "Du kan spille på hvilket som helst instrument som du ønsker her, og det kan du spille med en eneste gang." Jeg satte meg ved et piano og spilte fantastisk musikk. Jeg hadde aldri spilt piano tidligere. Men her i himmelen kunne jeg spille med en eneste gang jeg forsøkte, og det lød så underbart. Jeg tok også den 4 meter lange trompeten og spilte på den, og den var så lett å spille på. Himmelen er et sted for musikk.

 

En annen slangs musikk

Dersom du går tilbake i tiden og du var i Afrika, så fikk du høre jungelmusikken som ble spilt der. Mye av denne jungelmusikken er kommet til Amerika og andre siviliserte land. Det er mange musikkband som spiller denne musikken fra Afrika i dag. Men måtte vi se disse musikkband omvendt til Gud slik at de kan begynne å spille denne himmelske musikken, at de kan spille for Gud i stedet. Hvis ikke vil de ende der ute i fortapelsen. Men Gud har skapt dem for at de skal spille for Ham og til Hans ære.

 

Himmelsk orgel og harpe

Vi har orgler i himmelen. Kjempestore, flotte, fine orgler. Jeg spurte Jesus om jeg kunne få lov til å spille på et slikt orgel. Jesus spurte meg så: "Kan du spille på et orgel?"
"Nei," svarte jeg.
Jesus sa så: "Gå bare dit bort."
Og jeg gikk dit bort og begynte å spille på orgelet. I løpet av to sekunder hadde jeg lært å spille på dette kjempestore orgelet. Tenk på all den tid som du må bruke her nede for å lære å spille et instrument eller å lære språk, for eksempel tysk. Du må bruke to eller tre år. Men i himmelen er det bare ett språk - og det er Guds språk. Etterpå gikk jeg over til harpen, og siden gikk jeg fra instrument til instrument og spilte på dem alle sammen etter tur. Jeg brukte flere jordiske timer bare på å spille på disse instrumentene.

 

Mitt himmelske oppdrag

Men så sa Gud til meg: "Dette skal ikke bli ditt arbeid her i himmelen." "Men dette er så vidunderlig," svarte jeg. "Du skal bli instruktør her i himmelen," sa Gud. "Du skal være med å hjelpe til å administrere her i himmelen." Mitt arbeid blir å hjelpe Gud å administrere. Å, halleluja! Jeg skal få lov til å administrere Hans ord og få være med i administrasjons-departementet. Halleluja!

La oss gå tilbake til de mange forskjellige musikkinstrumenter i himmelen. Det er også store pianoer der. Her på jorden har vi mange flotte merker av forskjellige nasjonaliteter: amerikanske, tyske og engelske med flere. Det pianoet som jeg spilte på var 18 meter bredt. Det var ti engler som hjalp meg å spille på det. Det ble så vakre toner når jeg spilte på disse tangentene (Collett, 1991, s. 36-44).”

Kilde: Collett, Percy. (1991). Jeg vandret i Himmelen med Jesus. Moss: Esca Forlag.