Kapittel 11 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

Kapittel 11

 

Himmelens borgerskap og rettigheter


”Jeg vil nå fortelle hva det betyr å ha sitt borgerskap i himmelen.
Det er en bok der oppe som er kalt Livets Bok til Lammet.
Å, hvilken bok!
I denne boken er det plass for alle de himmelske borgernes navn.
Denne Livets bok til Lammet er så fantastisk.
Jesus kjøpte deg på Golgata og ga deg rettighet til å ha ditt navn skrevet i den.
En erkeengel står til stadighet og instruerer andre erkeengler som skriver inn nye navn, og jeg kan si deg at de holder på å skrive hele tiden. De holder stadig på å skrive, for når et menneske her nede på jorden blir født på ny, etter at de har tatt i mot Jesu blod til frelse, da får de sitt navn skrevet i Livets Bok. Du er blitt en himmelsk borger, og da får du også alle himmelens velsignelser og rettigheter. All glede, fred, kjærlighet og alle andre himmelens velsignelser. Jeg møtte en gang en mann som sa til meg: "Jeg har fått meg et arbeid, og jeg har en lønn på omtrent 100 dollar i måneden, men dette er ingenting i mot alle de rettigheter jeg har i tillegg. Min hustru har gratis opphold på fødeklinikken når hun skal føde våre barn. Min hustru og jeg kan spise uten å betale for det på hvilket spisested det skulle være. Så disse 100 dollarne er netto lønn, mens alle de andre rettighetene kommer i tillegg, og de er verdt 10 ganger mer enn min lønn. "Men jeg kan fortelle deg at dette er ingenting mot de rettigheter som du kommer til å få i himmelen. Jeg vil her nevne noen av dem for deg: Du vil ikke ha noen sykdom mer, og det er en stor velsignelse. Heller ikke vil du ha noen sorg mer. Du kommer til å få en fullkommen glede, og det er en fantastisk velsignelse. Du vil få en fullstendig visdom og kunnskap. Du kan reise rundt uten å måtte betale noen transportutgifter. Du vil få en vakker stemme som du kan synge med. Ja, dette er bare litt av alle himmelens velsignelser og fordeler som du vil få når du kommer dit. Tap ikke din plass der og dine herlige velsignelser og rettigheter som finnes der. En annen ting som jeg vil nevne er de himmelske klokkene. Når de ringer, gir de fra seg en utrolig vakker klang. Jeg fikk ikke vite hvilken høyde de hang i, men med mine himmelske øyne kunne jeg se at de hang høyt oppe. Så en annen velsignelse i himmelen er at du kan høre klokkene ringe mens du samtidig kan snakke med en bror. På samme tid kan du også prise Gud eller danse eller ta deg en kjøretur. Alt dette kan du gjøre på en gang, for der vil din ånd fungere på en vidunderlig himmelsk måte. Din ånd vil eie Guds egenskaper på en langt sterkere måte enn her nede på jorden.

 

Himmelsk kunnskap


Som du vet så er det her nede på jorden en stor forskjell mellom oss og dyrene. Vi kan tenke, vi kan underordne oss og bære ansvar. Vi kan gjøre matematiske regnestykker, ja dette og mye mer på grunn av at Gud ga av Sin ånd til oss. Når du kommer til himmelen, så vil du være i stand til å telle hvert eneste hodehår på menneskenes hoder i hele verden. Du vil også få en fullstendig kunnskap angående fortiden, nåtiden og fremtiden. Dette vil bli mye bedre enn hva disse kvinnene kan gjøre som går rundt og leser i hendene på folk for å kunne fortelle hva som skal skje i morgen. I himmelen vil du kunne vite hva som skal komme til å skje gjennom evigheters evigheter. Dette er en underfull kunnskap som du da vil få del i. Men ingen vil bli større enn Gud. Han vil være suveren over oss alle, og ingen vil komme til å bli så stor som Han er. Ingen vil være i stand til å eie Guds fulle visdom. Denne veldige Guds visdom vil styre alle ting i himmelen.

 

De skinnende stjernene


En annen ting som jeg vil at du skal vite og som jeg så i himmelen, er at på toppen av alle disse boligene som jeg så langs den 160 930 miles langs gaten (1 mile = 1609 meter), finnes det vakre skinnende stjerner. Disse stjernene stråler på toppen av boligene. Og vet du hva disse stjernene representerer? Jo, de representerer enhver sjel som er vunnet her nede på jorden. Så for hver sjel som blir vunnet, vil det bli en stjerne på toppen av disse boligene, og de skinner og stråler. Halleluja! Gud ser ned på disse stjernene, og Han ser på Sin Sønn, Jesus, og sier til Ham: "Dette er Min elskede Sønn. Dette er Min elskede Sønn som Jeg har velbehag i." Jeg vet også at jeg eier Guds velbehag, for Gud sa til meg:
"Vel gjort du gode og trofaste tjener."
Å, halleluja! Hvor fantastisk det var å høre disse ord fra Gud Fader. Jeg ønsker å være trofast. Du må også være en trofast Herrens tjener. Det er ikke noe rart at ingen her på jorden fengsler meg mer.

 

Mitt himmelske kjøretøy


Jeg hadde en gang en bil på jorden som var rød, og da jeg kjørte nedover gatene, syntes jeg virkelig at jeg var noe. Og av gode biler så har vi for eksempel Cadillac, Rolls Royce, Mark 5 og alle de andre store og fine bilene som du kan kjøre med her på jorden. Men nå vil jeg at du skal tenke litt på de himmelske kjøretøyene. Jeg fikk komme inn i et kjøretøy i himmelen. Å, ære til Gud! Vet du hvordan dette underbare kjøretøyet var konstruert? I stedet for hovedlys, var det to strålende kjeruber på hver side foran. Setene var laget av en slags silke som du ikke har sett maken til. Hele kjøretøyet var beslått med diamanter, mens selve kjøretøyet var laget av ekte gull. De legger litt gull på en Cadillac eller lager en kvinnefigur av sølv på en Rolls Royce og tenker at de nå virkelig har fått det på topp, og så går mennesker og sier om vedkommende: "Han eier en Rolls Royce. Hun eier en Cadillac." Men jeg vil fortelle deg at dette er ingenting mot mitt kjøretøy i himmelen. Halleluja! Jesus sa: "Dette er ditt kjøretøy, Denne er for deg." Bilene her nede på jorden kan du kjøre med i en hastighet av 100 km i timen eller mer. Men det er ingenting mot den fart som du får i himmelen med de himmelske vognene. Jeg kan kjøre disse 160 931 miles på 7 minutter. Og de himmelske vognene er så mye større og vakrere. For alle ting som Gud har skapt i himmelen, overgår langt det som finnes på jorden.

 

Guds alter og ildalteret


Nå vil jeg at du skal tenke på Guds trone og toppen av alteret. Toppen av Guds alter er så vakker. Jeg gikk over til det og la mitt hode på det. Å, hvilken underfull opplevelse det var da jeg la mitt hode på alteret. Når du kommer til himmelen og legger ditt hode der, så vil du aldri bli den samme igjen. Der kan du få tilbe Gud. På venstre side er det også et ildalter. Kan du forestille deg noe som ligner på kull som var plassert på dette alteret. Jeg vet ikke hva slags kull det eventuelt var, for jeg spurte ikke om det. Men dette brant stadig. Denne ilden vil brenne i all evighet. Vet du hvorfor? Jo, fordi Gud er en fortærende ild! Intet sykt og ingenting som er galt, ingen sykdom eller sorg kan noen gang bestå i denne ilden. Denne ilden er en rensende ild. Denne ilden inneholder Guds renhet, for Gud er en fortærende ild.

 

Frelst gjennom ild


Vet du at noen mennesker her på jorden vil bli frelst som gjennom ild. Hva vil det si å bli frelst som gjennom ild? Forklar meg hvilke personer dette gjelder. Jo, det er noen her på jorden som har vært fantastiske sjelevinnere, men de holder på å gjøre ting som er gale. Og Gud sier: "Jeg vil ikke at du skal gjøre noe av dette. Jeg vil ta deg hjem." Plutselig blir de tatt ut av denne verden og blir tatt opp gjennom ild. De må gå gjennom denne ilden og bli renset, for Gud vet om disse tingene som ellers ville hende dem. Men Han vil ikke forlate disse personene som har vunnet så mange sjeler. Disse har gjort en avtale med Gud og sagt: "Gud, jeg vil vinne sjeler for deg så lenge jeg blir her på jorden." Og Gud tar dem opp til himmelen, og de blir frelst som gjennom ild.

 

Jesu krone

Jesus er allerede min konge. Jeg fikk se Jesu krone der i himmelen. Jeg kan fortelle deg at Jesu krone er allerede plassert der. Den er plassert på et bord av gull. Det er Gud som har skapt Jesu krone. Å, halleluja! Han kommer til å bli kronet til Kongers Konge og Herrers Herre. Denne krone vil bli brakt ut av himmelen til Lammets bryllupsmåltid, og vi kommer til å være med på å plassere den på Ham, og vi vil synge: "Kron Ham, kron Ham, Kongers Konge."
Han vil være vår konge i all evighet. Han vil bli kong Jesus i himmelen. Å, hvor fantastisk å ha en konge som Jesus. Han som aldri gjorde noe galt. Jordiske konger gjør alltid noe galt. Men Jesus kom ned på jorden, og Han gjorde aldri noe galt. Han var hellig og ren. Han vandret omkring på denne syndefulle jorden, men Han begikk aldri selv noen synd. Han var det rene og lyteløse lam som tok bort denne verdens synd på Golgata. I himmelen kan du se Hans krone. Vi vil ha vår egen konge i himmelen, og Faderen vil se på Sin Sønn og si: "Dette er Min Sønn som Jeg har velbehag i."

 

Åndene som er på himmelens ytterside


Vi har vært inne på alle de millioner av ånder som jeg så på himmelens ytterside. Der er de samlet fra alle forskjellige trosbekjennelser og samfunn som er representert her på jorden. De er samlet der av den enkle grunn av de ikke var sammen her nede. Dette er fordi de har sine forskjellige læresetninger som avviker fra Guds ord. Jeg har hørt at det ikke vil være noen spesiell plass i himmelen for katolikker, metodister, presbyterianere osv. Ja, naturligvis er dette sant når det gjelder foran Guds trone. Men det er annerledes på himmelens ytterside. De må være der på grunn av at de ikke var sammen her nede i enhet med én tro, én Herre og én dåp. De av Guds folk som er sammen og som elsker hverandre og ikke har forskjellige læresetninger og meninger, vil være sammen innfor Guds trone når de har fått del i sann gudsfrykt og hellighet. Disse har også fått opplæring i hvordan de skal lovprise og tilbe Herren i hjertets hellighet og skjønnhet og sannhet. Da jeg var der oppe, fikk jeg se hundrevis av indianere som danset og frydet seg. Disse var blitt undervist om Den Hellige Ånd og det fantastiske Guds ord, og de gjorde seg rede til å komme fram for Guds store trone i sammen med Jesus. De andre som nå oppholdt seg på himmelens ytterside, mottok undervisning av erkeenglene. De lærte at de skulle komme sammen i enhet. Dette praktiserte de imidlertid ikke mens de var nede på jorden. Derfor hørte jeg at det ble sagt at det skulle være en del av himmelen som skulle være for presbyterianere, en del for metodistene, en del for baptistene, en del av himmelen for de forskjellige organisasjoner og læresetninger. Ja, det vil bli en adskillelse, men ikke foran Guds trone. Denne adskillelse vil finne sted på himmelens ytterside. Der vil de bli gjort rede og mottar undervisning i løpet av tusen år, slik at de kan komme foran tronen i sammen med de andre. Men når du kommer framfor Guds trone, kan du allerede se mennesker fra alle slags nasjonaliteter. De er sammen der i dans og lovsang og tilbedelse innfor Herren.

 

Frukttrærne langs Livets elv


På begge sider av Livets elv, er det plantet frukttrær i en lengde av 321860km. Disse frukttrærne står ikke bare i en rekke nær elven, men på begge sider vokser de i en bredde på 1,6km. Det er flere spesielle trær der. Noen er til helbredelse for nasjonene. Alle disse trærne bærer frukt. Tenk på alle disse frukttrærne i en lengde av 321 860 km. Å, hvor himmelen er vakker! Det finnes millioner, millioner, millioner tonn frukt på disse trærne. Ja, det kommer til å bli rikelig med frukt. Det blir nok for alle, slik at de kan spise så mye frukt de bare ønsker. Disse trærne kommer til å bære frukt i all evighet. Husk at det vil ikke bli noen sykdommer av noe slag på frukten som gjør den dårlig eller gir den et defekt utseende. Frukten vil bli så ren som den overhode kan bli, så vakker og formfullendt som bare Herren kan skape den. Det er denne frukten vi kommer til å spise i himmelen, fra disse trærne som vokser på hver side av Livets elv. Forsøk å forstå hvor vakker denne elven er og disse frukttrærne på begge sider. Jeg reiste av sted i den himmelske vognen på en 321 860 km lang kjøretur over elven og trærne, og jeg så ned på de vakre frukttrærne. Det var ikke bare frukt på dem, men også de skjønneste blomster som du kan tenke deg. Frukten hadde forskjellige slags farger. Noen var gule, røde, blå, hvite, ja enhver tenkelig farge både på frukten og på blomstene. Det er Guds Ånd som får trærne til å vokse og til å frembringe forskjellige slags frukter. Guds Ånd er en elv, og det er en rennende elv. Den blir omdannet til en rennende elv når den forlater Guds trone.

 

Syv millioner engler


Jesus forklarte meg at når sluseportene åpnes opp, og Livets elv begynner å strømme ned mot jorden, så vil syv millioner engler komme ut av himmelen med luende sverd. Disse englers oppgaver er ikke å kjempe mot oss eller noen andre mennesker, men mot djevelens makt og hans engler. Den endelige slaget ble ikke fullført i himmelen. Djevelen ville bli lik Gud og ønsket å gå opp til Guds trone og kaste Gud ned fra den. Men Guds store skaperkraft kastet ham sammen med alle onde ånder og falne engler og landet rundt denne jorden hvor menneskene var. Deres hensikt fra da av var å ødelegge noe i himmelen. Da du ble døpt i Den Hellige Ånd, så ble du døpt til å delta i den åndelige krig. Det er ikke å undres over at djevelen forsøker å friste deg og få deg bort fra Gud, slik at du kan gjøre ting som du ikke skal, og til å begå synd. Da Jesus så denne kvinnen som var grepet i hor, så kom Jesu medlidenhet mot henne, og Jesus sa til dem som stod rundt: "La den som er uten synd kaste den første stein."
Der så alle Jesu medlidenhet og barmhjertighet. Det er på grunn av Jesu barmhjertighet og kjærlighet og Hans utgytte blod som gjør at vi kan få forløsning fra vår synd og bli født på ny. Derfor tilhører vi Jesus. Jesus vil bringe med Seg ned syv millioner engler, og de vil bekjempe de djevelske makters innflytelse. Deretter vil Livets elv strømme ned på jorden, og alle som er født på nytt vil bli fylt av denne flod, slik at det vil strømme levende vann ut fra deres indre. Jeg skal fortelle deg at denne tid vil bli den største innhøstingstid i historien (Collett, 1991, s. 96-105).”

Kilde: Collett, Percy. (1991). Jeg vandret i Himmelen med Jesus. Moss: Esca Forlag.