Kapittel 17 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

Kapittel 17

 

Bortrykkelsen vil finne sted”Jeg vil fortelle deg at da jeg var ett år, holdt jeg på å dø, og dersom det hadde gått slik, så hadde jeg ikke levd her på jorden sammen med dere nå. Men Jesus fortalte meg at jeg ville være her på jorden når den store bortrykkelsen ville finne sted. Så jeg vil være her sammen med de andre som blir bortrykket. Det er herlig å få være med i bortrykkelsen. Vil du være med i bortrykkelsen? Selvfølgelig vil vi være med alle sammen i den store skaren som er så utallig at ingen kan telle den. Tenk på den store skaren som synger Sions sanger og synger i tunger. Tenk på den store mottakelsen. Det kommer til å skje store ting. Vær så snill å gjør deg rede, for det kommer til å skje store ting. Å, ære være Gud! Fall på kne for Ham, for nå vet du at Gud er virkelighet. Gud er så dyrebar, englene er så sanne og virkelige. Jeg kom tilbake til jorden for å fortelle deg om disse tingene, og jeg føler et sterkt ansvar som jeg vil være trofast mot og som jeg tidligere har fortalt deg. For det finnes ingenting her på jorden for meg. Måtte Gud velsigne deg og bevare deg. Det er min bønn for deg:
"Å, Jesus, redd disse sjeler der ute.
Tal til dem, Herre Jesus, slik at de blir levende.
Rens dem i ditt hellige blod, kjære Jesus."
Må Gud velsigne deg!

 

 

Gud har en oppgave for deg


Når vi tenker på alle profetene i det gamle testamentet og innbefatter disse i det nye testamentet som deltok i å bringe ut evangeliet, så er de alle i himmelen med Jesus hvor de hjelper til med å forberede en plass til deg. Jeg husker en gang en døende svenske, en bra tømrer, som jeg hadde en samtale med. Jeg spurte den hellige tømreren hva han ville gjøre når han kom til himmelen. Da svarte han: "Du vet det nok. Jeg er jo en tømrer. La meg få dra til himmelen for å hjelpe Gud med å bygge Hans boliger." Det var hans ønske å reise opp for å arbeide og tjene Gud i himmelen. Disse tjener også Jesus. Jesus har store oppgaver for slike mennesker, så store som du aldri før har sett. Som jeg tidligere fortalte deg, vil det være mengder av diamanter og safirer og alle slike dyrebare edelstener i eventyrlige mengder som er skapt av Gud og brukt av Jesus og alle Hans medarbeidere for å bygge Guds boliger. Himmelen er perfekt.

 

Glemselens sjø


Det var en opplevelse å skue inn i glemselens sjø.
En dag vil sjøen forsvinne ut i evigheten.
Og så vil glemselen komme.
Vår bevisshet vil etter dette bli fullstendig forvandlet.
Vi vil få Guds fullkomne bevissthet.
Vi vil ikke lenger huske helvete.
Vi vil få oppleve total gjenopprettelse av minnet.
Å, ære være Gud! Det vil bli vidunderlig.
Vi vil bli fullstendig forvandlet og formet - bort fra våre verdslige tanker, for de verdslige idéene er fullstendig kontrollert av Guds vilje.

 

Mange avdelinger i himmelen


I himmelen er det mange forskjellig avdelinger. Himmelen er en eneste stor skole. Du kan snakke om bibelskolen hvor du lærer Guds kunnskaper. I himmelen finnes en visdomsavdeling. Det er en egen avdeling i himmelen hvor du får fullkommen kunnskap om hva medfølelse er. I denne avdelingen lærer du alt om slike ting. Har du lyst til å begynne på den skolen hvor du lærer hva evig tid er? Har du lyst til å begynne på den skolen hvor du lærer om alt som tilhører evigheten? Vil du sette deg ned i kjærlighetsavdelingen og vandre gjennom de forskjellige klassetrinn for å lære alt om kjærlighet, og om Guds plan med å regjere himmelen?

 

Penger er viktig for Guds sak


Kjære venner! Jeg ba i syv og et halvt år om å få komme til himmelen. Og da jeg var i Sør-Amerikas jungel, hendte det virkelig. Jeg ønsket selvfølgelig å kunne få vite mange ting i himmelen, og jeg spurte også om alt som har med penger å gjøre. Jesus fortalte meg at Han også måtte bruke penger da Han var her på jorden. Han brydde seg ikke om å få tilbake det andre skyldte. Jeg bryr meg heller ikke om å få tilbake noen penger, men jeg kjenner andre mennesker som er villig til å bringe tilbake pengene for meg. Men nå vil jeg gjerne at du vender din oppmerksomhet mot Romerne 15 : 24. Her sier Paulus at når han kommer til å reise til Spania, vil han lengte etter å ha nytte av å være sammen med dem. Men først reiser han til Jerusalem i de helliges tjeneste, for Makedonia og Akaia har samlet inn penger til de fattige blant de hellige i Jerusalem, fordi de står i gjeld til dem. Og har hedningene fått del i de helliges goder, er de også pliktige til å tjene dem med de timelige goder, og når Paulus har handlet slik for de hellige, at det har båret frukt, vil han dra derfra til Rom og videre til Spania. Jeg var i Barcelona på et stort møte som varte en hel vidunderlig uke. Det var enormt mange mennesker der, så jeg kjenner Spania. Men jeg vil snakke om hva som ble meg fortalt om penger. Det er umulig å gjøre noe effektivt uten penger her på jorden. Det nytter ikke å stole på andres barmhjertighet. Da ville vi ikke få unna så særlig mye av arbeidet vårt for Herren. For mens vi vandrer her på jorden, må vi betale regningene våre. Ellers kommer vi til å miste mye kredittverdighet. Og noe av det vondeste vi kan gjøre, er å la være å betale regningene våre. Menneskene vil erfare at den som betaler sine regninger, er sannferdig når dette mennesket på denne måten vitner om Gud. Da jeg vandret rundt i himmelen, spurte jeg Jesus om dette med penger. Og her gjengir jeg direkte hva Jesus fortalte meg. Guds sønn fortalte meg at når vi skal bringe evangeliet ut til hele verden, må vi huske på at vi er her på jorden. Selv om jeg bruker mesteparten av tiden min på å vandre i Den Hellige Ånd, og beskjeftiger meg svært lite med det jordiske, må jeg nå lære meg å tenke på det jordiske og de tingene som må gjøres her nede på jorden, og Jesus fortalte meg at det var helt nødvendig å ha penger.

 

Brudekledninger lages i himmelen


Jeg traff Aimee McPherson i himmelen. Hun hadde en slik nydelig kledning på seg, en silkekjole. Mens hun bodde nede på jorden, fristet Satan henne med gods og gull. Men når du kommer til himmelen, kan hun fortelle deg alt om hvordan folk går kledd der oppe. Når du forlater kroppen, og ånden kommer til himmelen, vil du bli kledd i en herlig brudekledning, som vil gi deg følelsen av at du har mottatt Den Hellige Ånd og bærer Den Hellige Ånd i deg. Jesus tok meg med til alle stedene hvor de lager brudeklær helt gratis. Du vil først vandre i de tre første himlene, og i den syvende himmel sitter Jesus på tronen. Jeg vil fortelle deg om den himmelske fabrikken hvor de lager klær til oss. Tenk deg 10 000 engler som lager klær til deg som passer for himmelen. Himmelen kommer til å være som en herlig vandring for deg. Det er ikke slik som mange tror at man blir et stykke gass. Det er bare mystiske idéer å tro at man blir et slags morsomt vesen eller et dyr, en slange. Nei, vi er alle mennesker der oppe, Guds skapninger. Vi tilhører Herren som en del av Herren, og vi er skapt i Guds bilde. Vi ligner på Gud, og Gud vil kle oss opp her i himmelen. Vi vil vandre omkring akkurat som konger og prester gjør. Som prinser og prinsesser gjør. Vi vil føle oss som hele mennesker. Det finnes ikke mann eller kvinne i himmelen. Her er det bare et kjønn, for det er ikke bruk for å være mann eller kvinne. Tenk deg oss som en hel skapning. Her oppe finnes det ingen sjalusi. Men det er det nok av nede på jorden, med menn som jakter på andre menns kvinner. Jeg ber om at du må gjøre deg rede til å komme over i evigheten. Sannhetens og renhetens ånd vil regjere i himmelen.

 

Jeg så duer i himmelen


I himmelen så jeg tusenvis av turtelduer, og Den Hellige Ånd ga dem føde. Det er vidunderlig at Den Hellige Ånd er en virkelig person. Ja, himmelen er full av vakre fugler og vakre skapninger.

 

Vår åndelige brudedrakt


Gud lager virkelig klær i himmelen. Kroppen din vil være igjen på jorden. Men når du er født på nytt, vil du få en brudekledning som passer for din sjel og ditt åndelige liv. Kroppen din vil være forvandlet slik som Jesu legeme ble forvandlet. Slik som Jesus overvant døden, vil graven åpnes, og de døde i Kristus vil først oppstå, for de er forberedt for himmelen. Når du stiger opp i luften, vil du motta brudekledningen, og den vil komme til å bli en åndelig brudedrakt. Du vil bli kledd i en kledning som Gud har laget i stand til deg i samsvar med ditt vesen. Jeg kjenner en dame som bodde i samme hus som oss, som stadig var ute og kjøpte seg klær. Hun hadde 300-400 kjoler, og hun kjøpte seg stadig flere. Hun hadde sikkert mellom 100 og 200 par sko. Selv har jeg bare én dress. Hun hadde vel hatt bruk for 4-5 av disse kjolene, og ingen av dem kan hun ta med seg til himmelen. En annen dame jeg kjenner gir penger til veldedige formål. Før hun skulle på et veldedighetsball, betalte hun 1250 dollar for en kjole. Den var svært vakker, men hun kan jo ikke ta den med seg til himmelen. Du kan ikke på noen måte få tatt med deg noen av disse jordiske klærne dine. Da Jesus kom til Lasarus, hadde han makt over liv og død. Lasarus tok ikke noe med seg da sjelen hans gikk til Gud og himmelen. Jeg mener ikke at et menneske som skal stå foran et publikum behøver å se ut som en lassis, eller noe lignende. Det er ikke nødvendig å se så ufiks ut når man skal være evangelist og tale Herrens sak. Jeg husker en kvinnelig evangelist som stod på en plattform og talte. Hun hadde på seg blå jeans som var svært slitt. Gud visste at hun ikke hadde forstått at hun måtte kle seg pent. Vi skal jo være et eksempel for verden, men allikevel er det ikke nødvendig å ha tusen forskjellige antrekk. Det er å kaste bort pengene. Selv om det er konkurranse om hvem som har de peneste klærne her nede på jorden, vil det ikke være slik i himmelen. Der lages det klær i Den Hellige Ånd. Jeg fortalte deg at det danses i himmelen. Likeså fortalte jeg om glassjøen og den vakre kubiske staden med alle de skjønne boligene. I den andre himmelen er klesfabrikken. Gud Fader lager diamanter. Det eneste han behøver å gjøre er å skape dem, og han lager klær i Den Hellige Ånd i alle slags vakre farger, enda han ikke behøver å gjøre det på den innviklede måten med å hente bomull og preparere den, og alt dette som vi gjør på jorden. Englene ordner med klær i alle størrelser og de passer til vårt vesen, for vi er den vi er. Tusener av ivrige engler arbeider for deg. Det finnes ingen late engler eller dovne mennesker her oppe. Ingen har problemer med å stå opp om morgenen, for det finnes ikke dag eller natt, ingen som sover, og ingen kveld hvor en må legge seg og sove. Det arbeidet som du gjør på jorden, finnes ikke i himmelen. Det er et åndelig arbeid som gjøres i himmelen. Du er alltid oppe her. Når vi er ferdige med arbeidet vårt på jorden, kan vi være med i den himmelske administrasjonen. På klesfabrikken hadde de ikke slike symaskiner som vi har her på jorden. Englene gjorde alt arbeidet med å lage klærne til menneskene. Her oppe trenger du ikke å bytte klær, for de blir ikke skitne. Halleluja! Jesus vandret sammen med meg gjennom disse tekstilfabrikkene. Han så seg om til høyre og venstre og sa: "Er ikke disse klærne som englene lager til dere svært vakre?" Det er klær som blir laget til utallige mennesker. Og disse som er i ytterkanten forbereder seg til å være sammen med oss, for å komme opp for Guds trone.

 

Samlingen foran Guds trone


Jeg vil at du skal tenke på den store skaren og på Guds trone, slik at du får en klar bevissthet om dette. Det er millioner av mennesker som vandrer oppe denne veien til Gud Faders mektige og store trone. Gud gir dem bryllupskledningen som de kan bære når de kommer foran tronen. Hver eneste måned høster Gud frukten av trærne, og lar de som vil være med i den store skaren opp til tronen for å gi Gud ære, iføre seg brudekledningene. Å, tenk deg alle misjonærene under Guds trone. Se for deg alle disse små barna som er født for tidlig på jorden, vandre på den store veien opp foran tronen, og som vandrer ned igjen på den andre siden i himmelen.

 

Jesus er leder for prosesjonen


Fordi Jesus betalte prisen for at vi skulle komme til himmelen, har Han selvsagt retten til å lede sin menighet i denne prosesjonen opp foran Guds trone. Jeg håper at jeg ikke kommer til å bli hengende langt etter, for jeg vil være nær Jesus. Alle pastorene og deres hustruer. Alle disse som har tjent Jesus trofast på jorden vil være med i denne strålende marsjen. Vi er med i marsjen til det strålende løfteslandet. Vi vil marsjere to og to. Det vil ikke finnes mann eller kvinne, men du vil likevel ha din elskede på jorden med deg og som kan holde deg i hånden. Det er herlig å være sammen med hustruen, barn og barnebarn i vandringen mot Guds trone. Dette vil du være med på på grunn av at du er frelst og fylt med Den Hellige Ånd, og synger en herlig og ny sang sammen med det himmelske orkesteret. Englene vil spille på sine instrumenter og ringe med klokkene. Du er blitt født på ny i den strålende Jesu gjenfødelse. Det er mange mil å vandre fra bunnen av tronen og opp til Guds trone, men du vil ikke bli trett selv om det er langt å gå. Det er mange rom der oppe, og en gang i måneden vil du vandre opp for tronen og synge: "Ære, ære, ære, Herre Gud allmektig! Vi velsigner den evige treenighet! Gi Gud ære!" Du vil vel være med på dette? Jeg vil be en bønn for deg: "Fader, du ser at jeg meddeler dette budskapet til verden slik som du fortalte meg at jeg skulle gjøre det. Jeg har gitt mitt liv til deg. Du ser det, Jesus, og Den Hellige Ånd viser meg dette mens jeg taler. Kjære Jesus, berør disse hjertene slik at de vil knele for dine føtter. La Guds Hellige Ånd tale til dem som doper seg ned, tar kokain og vandrer på nattklubbene. La dem knele ned for dine føtter. Berør hjertene deres med omvendelsens kraft i Jesu navn. Åpenbar Deg for dem nå, Jesus, når de kommer til Deg. Gjenta denne bønnen etter meg: "Kjære Jesus, rens meg i ditt hellige blod, rens meg og gjør meg ren. Ta bort syndene mine i Jesu navn. Jeg tror at du har frelst meg. Jeg tror at jeg er frelst. Jeg tror at jeg er født på nytt." Kjære venn! Finn deg en plass i en av menighetene som taler Guds ord. Skaff deg en bibel. Himmelen er så vakker. Jesus vil være din beste venn. Han vil være deg kjærere og større enn en bror. Du vil iføre deg din vakre kledning som er beredt for deg i himmelen. Du vil bli en av de gjenfødte og gi ditt hjerte til Jesus. Du er allerede født på nytt i Lammets blod. "Disse er ærverdige menneskene som er Deg gitt, må Du, Jesus, ta Deg av. Rens dem i Ditt hellige blod og ta bort deres synd." Om dine synder er som skarlagen, skal de bli hvite som den snøhvite ull. Det vil ikke bli noen forskjell. Jeg tror dette har virket på deg akkurat nå, og at du er blitt født på ny. Jeg vet ikke hvor du bor. Om det er i Kina eller noe annet sted, men Gud har lovet at Han vil komme til deg slik at du kan få tale Guds eget språk. Jeg må være trofast og ærlig i mitt arbeide for Herren, for jeg ønsker å få komme tilbake til himmelen og la Gud fortelle meg at jeg har vært en god og trofast tjener.

 

Treenigheten


En av de viktigste instruksjonene Jesus ga meg var om Treenigheten.
Mange har alle slags argumenter og diskusjoner om dette emnet, og de spør: Er Gud vår far, eller er Jesus vår far? Er det én der oppe, to eller tre? Jeg kan fortelle det uten en skygge av tvil. Det er flere der oppe.
Det er Gud Fader som er den høyeste Gud over hele himmelen.
Han er den øverste hersker over himmelen.
Og det er Hans Sønn, Jesus, som døde på Golgata.
Og Den Hellige Ånd er også der.
Himmelen er et virkelig sted. Det er en Treenighet i himmelen.
En Far, en Sønn og Den Hellige Ånd.
Jesus sitter ved Gud Faders høyre hånd, og denne høyre hånd er Guds myndighet.
Guds venstre hånd har med Guds kjærlighet, forvaltning, samt alle slags mirakler, tegn og under å gjøre, som Gud overgir i hendene til Den Hellige Ånd.
Gjennom Guds høyre hånd får vi Hans Sønn, Jesus, som utgjød Sitt blod på Golgata.
Fra Guds venstre hånd kommer Ånden, kraften og herligheten ut for å gi instruksjoner til hans disipler som nå er i himmelen. Gud ga meg flere instruksjoner som jeg skulle bringe tilbake til jorden: Styre og råd som menneskene har satt i verk må bli fullstendig ødelagt, og et styre under Guds administrasjon må bli satt i verk på jorden og kan bare bli satt i verk på en åndelig måte. Dette vil skje gjennom den store åndelige eksplosjonen som skal finne sted på jorden. Dette skal jeg fortelle mer om senere.

Som jeg allerede har fortalt, så er det en Treenighet.
Vi har Gud Fader og Gud Sønnen. Jesus er menighetens Herre. Han er menighetens biskop, og det er ingen annen virkelig biskop enn Han. Alle andre biskoper på denne jorden opererer under makten og instruksjonene og autoriteten av Jesus, vår Herre. Jesus er menighetens hode. Han er den store fyrste. Han er menighetens fyrste. Og Han er den som av Sin Far har fått autoritet til å sette menigheten i den rette stand. Han er den store "Jeg Er." Ingen annen enn Han kan gjøre dette. Hvordan gjør Han det? Jo, ved Den Hellige Ånds kraft. Den Hellige Ånd er den tredje person i Treenigheten. Hvem er Den Hellige Ånd? Han er en person; en person av kraft, men samtidig en person som trøster. Han er den personen som trøster og gir menigheten undervisning gjennom sin kraft for at den skal kunne fungere.

 

Guds plan for menigheten


Jesus sa at intet menneske kan si at Jesus er Herre, uten ved Den Hellige Ånd. De kan tro det ved tro. De kan tro at det er en Jesus, at Han gikk til korset. De kan tro alle disse tingene. Men de kan bare motta kraft i sine liv ved Den Hellige Ånd. Da beveger Den Hellige Ånd seg gjennom menigheten for å sette den i rette stand. Det er bare Den Hellige Ånd som kan sette menigheten i rett stand. Ingen biskop eller menneskelig leder kan gjøre dette. Dersom dere leser i Bibelen, så les Apostlenes gjerninger 6:3: "..Ta dere ut sju menn blant dere, menn som har godt vitnesbyrd, som er fulle av Den Hellige Ånd og visdom..."Derfor er den eneste menighet som fungerer i sannhet Den Hellige Ånds menighet. Det var først på pinsefestens dag at den første menighet ble grunnlagt. Ingen menighet i bibelen er kjent under navnet "Pinsemenighet." Pinse betyr 50 dager etter. Men det er en levende menighet som er oppskrevet i himmelen. La oss følge den bibelske plan som Jesus befalte oss å gjøre, å drive og lede menigheten ved Den Hellige Ånd. Hvordan kan menigheten drives? Jo, ved direkte forbindelse med himmelen. Hvordan kan dette skje? Ved å bli fylt av Den Hellige Ånd. Ved Den Hellige Ånd har vi direkte forbindelse med himmelen. Menigheten kan bare fungere ved tro. Du kan ikke få en menighet til å fungere på våre forfedres tro. Den kan bare fungere ved Den Hellige Ånds inspirasjon og kraft. Jesus ga meg befaling om å fortelle dette til de forskjellige menigheter og kirker her nede på jorden. Hver menighet har en engel enten de har gode eller dårlige læresetninger, men dette er ikke hovedsaken. Hovedsaken er at de må komme fram til én tro, én Herre og én dåp. Dette vil komme til å skje ved Den Hellige Ånds kraft og ved kraften av den åndelige eksplosjonen. Det er Den Hellige Ånd som overbeviser. Uten Guds salvelse kan ingen gudstjeneste fungere rett. Salvelsen må være over forkynneren og over forsamlingen, skal det virke som Gud har bestemt det. Jesus underviste meg om at menigheten må bli satt i stand. Hvordan vil dette skje? Ved at hver menighet, hver diakon og alle sammen sier: Vi må sette menigheten i stand i følge Guds bestemmelse. Hvordan kan nå dette skje? Gjennom Åndens gaver og Guds ord. Menigheten vil bli satt i stand før Jesus kommer igjen, og det vil bli én tro, én Herre og én dåp. Da vil Jesus virkelig ta vare på menigheten. Men dette vil Han ikke gjøre i den tilstand som menigheten er i nå. På det nåværende tidspunkt, er det mange forskjellige oppfatninger om mange ting i bibelen, og diskusjon og argumentasjon over dette er et av de største hinder for at Guds barn kan bli ett. Dersom du virkelig kunne forstå hvor fullkommen Treenigheten er, da ville du begynne å sette din menighet i stand på en guddommelig og himmelsk måte. Da vil du gå ned på dine knær og be: Herre, led oss nøyaktig som du ønsker at menigheten skal fungere.

 

Bønnens makt


Når Guds folk kommer sammen i én tro, én Herre og én dåp i Ånden og begynner å virke, så kommer kraften. Dersom du tar 200 indianerkvinner hvor alle er fylt med Den Hellige Ånd og Guds kraft, og du lar dem be for noen eller noe, da begynner ting å skje. Dere må ha en bønnegruppe, og om dere har en slik gruppe av bønnekrigere, så vil jeg bare si dere at ingen kan stå i mot den kraft som da kommer til å bli åpenbart. Dersom dere tar og setter en gammel synder mellom dere, vil han smelte ned og overgi seg, og han vil rope til Gud og si : Herre, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Han kommer da til å motta forløsningen gjennom blodet og gjennom Den Hellige Ånds kraft og bli født på ny. Han vil bli fylt med kraft og begynne å arbeide selv. Himmelen er blitt stengt for mange mennesker. Jeg ønsker å si klart fra om en sak : For mange menigheter er himmelen lukket, og selv om du forsøker å få menigheten til å fungere ved tro, så er himmelen lukket for deg dersom du ikke har dåpen i Den Hellige Ånd og Åndens kraft i menigheten. Først da vil himmelen være åpnet for deg, og menigheten begynne å fungere (Collett, 1991, s. 139-153).”

Kilde: Collett, Percy. (1991). Jeg vandret i Himmelen med Jesus. Moss: Esca Forlag.