Ut-av-kroppen opplevelsen til Thomas Metzinger (f. 1958)

Ut-av-kroppen-opplevelsen til

Thomas Metzinger (f. 1958)


Thomas Metzinger (f. 1958) er en tysk filosof. Som ung mann hadde han en rekke ut-av-kroppen-opplevelser. En av dem er gjengitt i boka The ego tunnel:

-jeg forsøkte å gå bort til det åpne vinduet, men i stedet fant jeg meg selv ”smoothly gliding there, arriving almost instantaneously. I carefully touched the wooden fram, running my hands over it. Tactile sensations were clear but different – that is, the sensation of relative warmth or cold was absent. I leaped through the window and went upward in a spiral (Metzinger, 2009, s. 88).

Thomas Metzinger tolker ikke denne opplevelsen i retning av at det finnes en ikke-materiell sjel som har mulighet til å forlate kroppen, i alle fall ikke foreløpig.

 

Kilde: http://www.academia.edu/414412/Review_of_Thomas_Metzingers_The_Ego_Tunnel, lest 24.11.2013