Nobelprisvinner Francis Crick om DNA kan ha oppstått av seg selv

Nobelprisvinner Francis Crick om

DNA kan ha oppstått av seg selv


Francis Harry Compton Crick (1916-2004) var en britisk fysiker og biolog. Han er berømt for å ha bidratt til oppdagelsen av DNA-molekylets struktur. I 1951 begynte han å arbeide sammen med James Watson i Cambridge. I 1953 greide de å utarbeide en teori om hvordan hvordan DNA-molekylet var oppbygd, og i 1962 fikk de Nobelprisen for oppdagelsen av DNA. Kjell J. Tveter skriver:

”Francis Crick fikk Nobelprisen for sin oppdagelse av DNAs struktur sammen med Watson. Han gjorde beregninger som viste at DNA er et så komplisert molekyl at det aldri kan ha oppstått av seg selv (Tveter, 2012, s. 49).”

Kilde: Tveter, Kjell J. (2012). Livet – skapelse eller tilfeldighet? Kjeller: Hermon Forlag.

http://no.wikipedia.org/wiki/Francis_Crick, lest 24.11.2013