Johannes Johnson om Himmelriket

Johannes Johnson om Himmelriket


”Fra døperen Johannes’ dager og like til nå trenger Himmelriket seg fram, og de som trenger på, river det til seg (Matt. 11, 12).”


Johannes Johnson (1864-1916) skriver:

”Himmelriket blir gitt oss uten penger og uten betaling. Men det kreves av oss, at vi kommer og tar imot det. Og til det trenger vi all vår vilje, all vår bestemthet, all vår selvovervinnelse. For det er kun den, som trenger inn med makt, som river Himmelriket til seg. Men dersom vi vil trenge inn med makt, må vi hver dag tvinge oss selv til å lese Guds ord. Vi må tvinge oss selv, slik at vi legger merke til det vi leser. Vi må tvinge oss selv til å høre på samvittighetens stemme og på Guds Ånds tale til vårt hjerte. Vi må i alvor bestemme oss til å oppgi alt, som drar vårt hjerte bort fra Gud. Vi må i alvor erkjenne vår synd for Gud og bryte med synden. Dersom vi ikke gjør dette, kommer vi ikke inn i Himmelriket.

Men hvordan skal jeg kunne gjøre dette? sier du. Hvorfra skal jeg få vilje og makt? Jeg er så svak, jeg har ingen vilje, jeg kan ikke tvinge meg selv. Jo, du kan ville, og du kan tvinge deg selv, når du bare vil bruke den vilje og den makt, Gud skjenker deg. Han, som har sagt, at vi må trenge inn med makt, han gir oss selv makten. Han, som har sagt, at vi må strebe alvorlig, han gir oss selv alvoret. Be Gud om alvor, be Gud om kraft, når du leser hans ord, og bruk så den vilje, den makt, det alvor, som Gud skjenker deg, så skal det lykkes for deg!

Når vi adlyder Jesu ord, går vi på en sikker vei. Begynn å adlyde dette ord om å trenge inn med makt og bli ved i alvor, så er du på en sikker vei til Himmelriket; for Jesus har jo selv sagt: Dersom noen vil gjøre Guds vilje, skal han kjenne, at lærdommen er av Gud.

Herre Jesus! Gi oss alvor til å søke Himmelriket! Hjelp oss, slik at vi trenger inn med makt! Amen (Johnson, 1912, s. 22-23).”

 

Kilde: Johnson, Johannes. (1912). Husandagtsbok. Kristiania: Selskapet til kristelige Andaktsbøkers Utgivelse.