-Jeg har aldri sett noe så vakkert

-Jeg har aldri sett noe så vakkert


Dr. Sam Parnia har skrevet boka Erasing death. The science that is rewriting the boundaries between life and death(2013). Her nevner han en pasient som opplevde å reise til et himmelsk sted i forbindelse med en hjertestans. Ken Spearpoint, kollegaen til Sam Parnia, beskrev pasientens opplevelse på denne måten:

Reisen hans begynte med å reise gjennom en tunnel mot et veldig sterkt lys, som ikke blendet ham eller gjorde vondt i øynene. Det var også andre personer i tunnelen, som han ikke kjente igjen. Da han kom frem så han en veldig vakker krystallby som han beskrev på følgende måte:

-Jeg har aldri sett noe så vakkert.

Han sa at det var en elv som rant gjennom. Det var mange mennesker der. (…)Mange mennesker, med ikke-gjenkjennelig ansikt, vasket i vannene. Da de vasket ble klærne deres veldig lyse og skinnende. Menneskene var veldig vakre.

På spørsmålet om han kunne huske at han hadde hørt noe, sa han at han hørte svært vakker synging, som han beskrev som et kor. Da han beskrev dette ble han så kraftig beveget at tårene begynte å trille.

Det neste han husket var at han så opp på en lege som utførte brystkompresjoner.

Dette var en dyp åndelig opplevelse for pasienten, og også for meg var det en mektig opplevelse, sier Ken Spearpoint (Parnia, 2013, s. 239).

 

Kilde: Parnia, Sam (with Josh Young). (2013). Erasing death. The science that is rewriting the boundaries between life and death. New York (NY): HarperOne.