Johannes Johnson om hensikten med rikdom

Johannes Johnson om

hensikten med rikdom


Jonannes Johnson (1912) skriver i sin utleggelse av historien om Lasarus og den rike mannen at den rike manns rikdom bedro ham og fikk ham til å ta fullstendig feil av livets mening. Guds mening med rikdom er nemlig den, at den rike skal være så meget mer medlidende som han selv lider mindre i dette liv. Jo større rikdom han har, desto ivrigere skal han, i livslang medlidenhet, slite seg ut med å tjene de elendige og lege verdens sår; for livets lov i syndens verden er at alle skal lide; noen skal lide selv, de andre skal lide med, og på den måte skal de alle, de lidende og de medlidende, hånd i hånd gå til trøstens land og hvilens hjem.

Men det visste ikke den rike mann, fordi han ikke hadde lagt seg «Moses og profetene» på hjertet. Han skjønte ikke at hans rikdom var gitt ham for at han skulle bruke den i medlidenhetens frivillige tjeneste. Han trodde – som de fleste – at den skulle brukes til å unnfly lidelsen. Han forsøkte å narre seg fra lidelsen, og så narret han fra seg livet!

Den frivillige lidelses vei kalles i evangeliet for korset. Den er kongeveien til livets land. For der gikk kongen foran, og derfra lyder ennå hans ord: Om noen vil tjene meg, må han følge meg (Johnson, 1912, s. 214).


Kilde: Johnson, Johannes. (1912). Husandagtsbok. Kristiania: Selskapet til kristelige Andagtsbøkers Utgivelse.