-Jeg sier bare det Gud inngir meg å si.

 -Jeg sier bare det Gud inngir meg å si…

Harald Olsen skriver i boka «Ørkenvind» at Serafim av Sarov (1759-1833) med årene hadde ervervet seg stor menneskekunnskap og åndelig innsikt. Han hadde dessuten intuisjonens nådegave. Men han var svært beskjeden på sin egen utrustnings vegne. På spørsmål om hvordan han gikk fram i en åndelig veiledning, pleide han å svare:

-Jeg sier bare det Gud inngir meg å si. Den første tanken som kommer for meg betrakter jeg som et budskap fra Gud. Om jeg skulle begynne å lete etter svar selv, ville jeg snart gjøre feil.

Videre la han til at:

-Jeg taler ikke før jeg kjenner at ordene er gitt meg.

Det kan også nevnes at Serafim hadde en velutviklet evne til å gjennomskue falskhet, og at han var svært kritisk til de som under skinn av fromhet rømte fra sine forpliktelser (Olsen, 2008, s. 321).

 

Kilde: Olsen, Harald. (2008). Ørkenvind. Arven fra ørkenens fedre og mødre. Oslo: Verbum.