La papiret med Jesusnavnet på kinnet og ble kvitt eksemen

 La papiret med Jesusnavnet

på kinnet og ble kvitt eksemen

En liten hedningegutt hadde hørt en misjonær tale så underbart om Jesus, hvorledes han helbredet syke som kom til ham. Han hadde hørt om navnet Jesus, og hvilken stor kraft det var i det. Den lille hedningegutt hadde en forskrekkelig stygg uhelbredelig eksem på kinnet. I tro til Herren tar han et stort papir og tegnet med store bokstaver navnet Jesus, og legger papiret med Jesusnavnet inn på kinnet, med den forunderlige virkning at han ble helt frisk (Storm & Monsen, 2011, s. 37-38).

Kilde: Storm, Haakon & Monsen, Ludvig. (2011). Guds kraft til helbredelse på hjemmene «Iasin Terata» og «Rafa». Tromsø: Prytz agenturers forlag.