Hva Roland H. Buck lærte om penger i Himmelen

Hva Roland H. Buck lærte om penger i Himmelen

 

Ifølge boka "Engler i oppdrag" besøkte Roland H. Buck Himmelen lørdag 22. januar 1977:

 

«En lørdag kveld satt jeg ved skrivebordet mitt. Dette var i januar 1977 omkring kl. 22.30. Jeg mediterte, ba og forberedte mitt sinn for søndagen. Jeg satt med hodet i hendene og støttet meg mot bordet, da jeg plutselig og uten forvarsel ble tatt rett ut av rommet! Jeg hørte en stemme si: ”Kom med meg inn i Tronsalen, hvor universets hemmeligheter finnes”. Jeg fikk ikke tid til å svare, verdensrommet betyr ikke noe for Gud. Det var som om en knipset med fingrene – og vips – så var jeg der! (Hunter & Hunter, 1982, s. 73).»

Selv om besøket varte under fem minutter i jordisk tid, opplevdes det ifølge Roland H. Buck som mye lenger:

«Det syntes som om jeg var hos Herren i flere måneder, kanskje enda lenger. Alt det jeg fikk se kunne fylle en bok med flere hundre sider… (ibid, s. 73).»

I forhold til verdien av penger, lærte Roland H. Buck følgende:

«Jeg lærte mange forbausende ting, blant annet at penger ikke har noen større verdi, uten at de brukes til beste for hans verk. Det finnes ikke grenser for den velsignelse han lar strømme over dem som vier sine midler til hans arbeid. Han lot meg til og med få se dem i min egen menighet som han ville velsigne finansielt. Dette var mennesker som på det tidspunkt slett ikke var velstående, med de forvaltet sine talenter vel og brukte dem for å kunne gi mest mulig til Guds rikes sak. Gud sa at han av den grunn ville la velsignelsen strømme over dem. Jeg kikket litt på giverlisten etterpå. Det er noe jeg nesten aldri gjør, men nå ønsket jeg å se om Gud virkelig hadde velsignet dem. Alle de som Herren hadde henvist til, hadde økt sine gaver fra et magert beløp til et overveldende stort beløp (ibid, s. 71).

 

Kilde: Hunter, Charles & Hunter, Frances. (1981). Engler i oppdrag. Kvinesdal: Logos forlag.