Kom inn i strømmen av helbredelser

 Kom inn i strømmen av helbredelser

Anna Rountree forteller om en periode i livet hennes da de fleste hun ba for ble helbredet, i boka «Himlene er åpnet»:

«Jeg visste at Gud ga denne gaven [helbredelsens nådegave] til noen av sine barn. Faktisk så hadde jeg kommet uti strømmen av en slik gave en gang. Det var som om hver eneste jeg ba for, ble helbredet av Gud. Denne forunderlige og helt overnaturlige salvelsen varte noen måneder, og så var den borte. Hvorfor han ga den, og hvorfor salvelsen forsvant, hadde jeg aldri forstått. Siden den gang hadde der vært flere spørsmål enn svar i mitt sinn (Rountree, 1999, s. 30).»

 

Kilde: Rountree, Anna. (1999). Himlene er åpnet. Åpenbarer en ny visjon av Guds kjærlighet til deg. Moss: Esca forlag.