Om psykisk helse i Himmelen

 Om psykisk helse i Himmelen

 

I teksten under får Seneca Sodi undervisning av sin mor som har vært i Himmelen siden hun døde over 60 år tidligere, om psykisk helse i Himmelen:

 

Lenker og bånd, som jeg husker vi hadde så mye av på jorden, er ord som ikke har noen mening her. Du har utvilsomt allerede lagt merke til at alle du har møtt eller sett, har vært fullkomment lykkelige og glade. Misnøye er ukjent her. Alle er aldeles tilfredse og er i fullstendig hvile (Scott (red.), 2000, s. 66-67).

 

Kilde: Scott, Elwood (red.). (2000). Paradiset, den hellige stad og tronens herlighet. Moss: Esca forlag.