Kom til tro grunnet lapper med religiøse budskap delt ut på skolen

 

Kom til tro grunnet lapper med

 

religiøse budskap delt ut på skolen

 

Jan-Olav Henriksen og Kathrin Pabst gjengir følgende historie om en kvinne de i boka har kalt for Inger, selv om dette ikke er hennes virkelige navn:

 

«På skolen delte hun for eksempel ut små lapper med religiøse budskap til sine medelever. Da hun mange år senere for seg selv lurte på om de hadde hjulpet noen som helst, ble hun neste dag midt i byens gågate stoppet av en mann som hun ikke hadde sett på mange tiår. Det viste seg at det var en tidligere medelev som gjerne ville takke henne for tekstene hun hadde delt ut på skolen, for det var slik han var blitt frelst (Henriksen & Pabst, 2013, s. 139-140).»

 

Kilde:

Henriksen, Jan-Olav & Pabst, Kathrin. (2013). Uventet og ubedt. Paranormale erfaringer i møte med tradisjonell tro. Oslo: Universitetsforlaget.

 

(Jan-Olav Henriksen er professor i systematisk teologi ved Det teologiske Menighetsfakultet. Kathrin Pabst er etnolog og konservator ved Vest-Agder-museet.)