Disse tegn skal følge dem som tror..

Disse tegn skal følge dem som tror

"Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de kaste ut djevler; de skal tale med nye tunger; de skal ta opp slanger; og hvis de drikker noe som er dødelig, skal det ikke skade dem; de skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske."

                                                                                                            Jesus Kristus