Om berømmelse, nytelse og forstand

 Om berømmelse,

nytelse og forstand

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

Når en mann trakter etter å bli berømt, lar han sin egen lykke avhenge av det en annen vil. Den som trakter etter nytelse, lar den avhenge av sin egen følelse. Den som har forstand, setter bare lykken i det han selv gjør (Aurelius, 2004, s. 117).

Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.