Om arbeid i riktig retning

 Om arbeid i riktig retning

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

Forsøk først å overbevise andre mennesker; men når rettferdighetens lov driver deg, må du handle, selv om det er mot deres vilje. Hvis noen motsetter seg deg med makt, fall da tilbake på din indre tilfredshet og usårlighet, og benytt deg av hindringene til å fremme ditt gode mål. Husk at ditt tiltak skjedde med forbehold i omstendighetene. Ditt mål var ikke å nå det umulige. Hva var det da? Du gjorde et forsøk i riktig retning. Det er også et resultat. Det vi rådet for, er da virkeliggjort (Aurelius, 2004, s. 117).

Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.