Om gode gjerninger

 Om gode gjerninger

 

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

 

Når du har gjort noe godt, og en annen har hatt gagn av det, hvorfor vil du, som dårene, ha en tredje fordel: få ord på deg for å ha gjort det, eller oppnå noe til gjengjeld? (Aurelius, 2004, s. 132)

 

Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.