Om hvordan synden ødelegger gudsforholdet

 Om hvordan synden

ødelegger gudsforholdet

 

 

Iblant kommer det, på grunn av sykdom, en forandring i tungens smaksevne. Hvor velsmakende så den føde er som den syke får, byr den ham da imot. På samme måte blir det ved syndens sykdom, en forandring i det menneskes smak hvis hjerte og ånd er syke. Under de forhold taper mitt ord og min tilbedelse og min nærhet sin tillokkelse, og i stedet for å ha gavn av det, ser han mangler og begynner å kritisere og finne feil (Singh, s. 12-13).

 

Kilde: Singh, Sadhu Sundar. Ved Mesterens føtter. Christiania: Det Norske Missionsselskap.