Skeptisk til at samfunnets stemme skal være styrende for hva det vil si å være kirke

 

Skeptisk til at samfunnets

 

stemme skal være styrende

for hva det vil si å være kirke

I en Infact-undersøkelse som Agderposten har foretatt blant befolkningen i Aust-Agder, viser det seg at bortimot hver fjerde person i aldersgruppen 18-29 år er mot vigsel av likekjønnede. Dersom tvilerne tas med, er tallet rundt 40 prosent.

Ørjan Kronheim (29) i Landvik menighet i Grimstad er én av 31 prester fra Agder og Telemark bispedømme som etter Kirkemøtevedtaket i april 2016 skrev under et opprop hvor de utdypet sitt syn på ekteskapet, og hvor de viste til at Bibelen forteller at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne.

-Når jeg hører disse tallene, slår det meg at grunnen til at såpass mange unge mennesker er forankret i dette synet, kan være at de er på jakt etter en slags sannhet; en sannhet som de ikke finner i det sekulære samfunnet. For i det høyt sekulære samfunnet vi lever i, tror jeg mange ungdommer ønsker seg en objektiv sannhet. Det kan hende at noen av dem finner en slik sannhet i skriften, sier Ørjan Kronheim.

-Jeg er egentlig ikke så overrasket over resultatene av undersøkelsen. Tallene viser at unge mennesker bruker hodet og tenker selvstendig. Og som Agderpostens spørreundersøkelse viser, er det holdningen til vigsel av likekjønnede, og ikke deres holdninger til homofile som kommer frem her. Hadde spørsmålsstillingen vært om unge mennesker var negative til homofile, ville du ikke fått respons i det hele tatt, rett og slett fordi de på ingen måter har noe imot homofile mennesker.

-På generell basis opplever jeg at ungdommene er litt tvilende til at samfunnet skal styre retningen på hva det vil si å være en kristen, og jeg møter en skepsis blant unge mennesker til at samfunnets stemme skal være styrende for hva det vil si å være kirke. Når det gjelder det konkrete spørsmålet, så skaper det engasjement. Det er selvfølgelig noen ikke bryr seg, eller som ikke har noen klare oppfatninger, men samtidig merker jeg at dette spørsmålet, sammen med en del andre saker, setter i gang store tankeprosesser om hva et bibelsyn er, sier Kronheim.

Kilde: Agderposten, 15.07.2016, s. 8-9 (Hver fjerde ungdom er imot homovigsel)