-Vi kan ikke vekke opp døde

 -Vi kan ikke vekke opp døde

Leif J. Johannesen skriver:

Det har i sommer [2016] vært ganske stor oppmerksomhet rundt Surpresa Sithole og hans evne til å vekke opp døde. Mange har snakket i store bokstaver mot denne slags virksomhet. Vi som kjenner Surpresa personlig og har hatt ham på våre konferanser mange ganger i årenes løp kjenner ikke igjen beskrivelsen av ham og hans tjeneste. Surpresa fremstår som en meget ydmyk og balansert person. Han sier selv at «folk fra Vesten kommer og vil vite hvordan vi vekker opp døde. Da svarer jeg:

-Det vet jeg ikke. Vi kan ikke vekke opp døde.»

For en tid tilbake ble en død kvinne brakt til dem. De ba ikke for henne. Hun bare lå der mens de lovpriste og sang. Plutselig kom damen til live. Mange slike vitnesbyrd kan han fortelle om. Surpresa er ikke den eneste som kan vitne om dødes oppvekkelse i vår tid. Det er mange vitnesbyrd på det også i vår del av verden.

 

Kilde: Bladet «Vekkelsesrapport», august/september 2016, s. 3 (leder) (Nordic Mission).