Om å hente inn personer med nådegave til å helbrede

 Om å hente inn personer

med nådegave til å helbrede

Leif J. Johannesen skriver:

Jeg går inn i enhver forbønnssituasjon med troen på at Gud vil helbrede. Ofte er min tro på at det kommer til å skje ikke så sterk. Men …fokuset mitt har i årenes løp skiftet. Fra å ha fokus på min egen evne til å tro, til å ha fokus på en fantastisk mektig Gud som kan bruke slike svake skapninger som meg... Derfor er jeg like overrasket og begeistret hver gang jeg opplever under.

(…)Jeg tenker også på at vi kanskje ikke opplever så mye helbredelser, fordi vi har for stort fokus på oss selv, som om det er vi som skal gjøre det. Men Gud satte forskjellige gaver i menigheten. Helbredelsesgaver er én kategori av dem. Kanskje burde vi være mer oppmerksomme på mennesker som har slike utrustninger blant oss? Ikke være så redde for å «hente dem inn». Ikke alltid tenke at alle kan helbrede.

 

Kilde: Bladet «Vekkelsesrapport», august/september 2016, s. 3 (leder) (Nordic Mission).