-Du har glemt å se oppover

 -Du har glemt å se oppover

 

Det hendte for mange år siden at en mann dro ut for å stjele. Han tok med seg den lille gutten sin. Gutten skulle holde vakt og si fra hvis noen dukket opp. Mannen så først den ene veien og så den andre, og dermed var han klar til å fylle sekken med tyvegods. Men da ropte gutten:

-Far, det er en vei du ikke har sett.

Faren ble engstelig og spurte hva han mente.

-Du har glemt å se oppover.

Da fikk faren dårlig samvittighet, la igjen tyvegodset og skyndte seg hjem (Kvalbein, 2003, s. 405).

 

Kilde: Kvalbein, Asbjørn. (2003). Verdier for livet. 365 ettertanker. Oslo: Lunde forlag. (21. september)